Support the women in one of Ghana's "Witchcamps"

Støt kvinderne i en

af Ghana's "hekselejre"I Gnani i det nordlige Ghana lever en gruppe kvinder i en asyllejr. Det er én af Ghana’s såkaldte “hekselejre.”

In Gnani, in the north-western parts of Ghana, a group of women lives in a camp. It's one of Ghana's so-called "witch camps".

“En kvinde i Gushegu-lejren renser sten fra de få korn hun har kunne finde på markedspladsen."
“A woman in the Gushegu-camp cleans rock from the few grains of corn she could find on the market place."

Kvinderne der, er blevet udstødt og fordrevet fra deres hjembyer under beskyldninger om at være hekse. Uden arbejde, uddannelse eller netværk, lever de nu isolerede og i fattigdom.

The women are excluded and expelled from their villages under accusations of being witches. Without work, education or community, they live isolated and in poverty.

Adissa had reoccurring nightmares about eating humans. She was worried and told the local chief about the dreams. When another woman in the village suddenly died without explanation, the villagers thought, that the death was caused by Adissas dreams. Then they ran her out of the village.
Adissa har haft gentagende mareridt om at spise mennesker. Hun er bekymret og fortæller den lokale høvding om det. Da en anden kvinde i landsbyen pludselig dør uden forklaring, tror landsbyens beboere, at det er pga. Adissas drømme, og Adissa bliver fordrevet fra landsbyen.

En lille lokal NGO, Outcasts Support Project (OSP), forsøger at skaffe mad og sundhedsforsikring til kvinderne. I visse tilfælde kan NGO’en også tale med lokale magthavere i kvindernes hjembyer, og efter en årrække bringe kvinderne hjem igen.

A small local NGO, Outcasts Support Project (OSP), is trying to provide food and health insurance for the women. In some cases the NGO can also speak with local leaders and chiefs in the women's home towns, and after a couple of years, bring the women back home.

Kvinderne er typisk ældre og har derfor brug for at kunne se en læge. Denne kampagne har på den ene side til formål at sikre kvinderne adgang til læger, mad og på den anden side, at gøre det muligt for OSP at samle kvinderne, fortælle dem om fordomme og heksetro, og oplyse dem om deres muligheder. Samtidig vil OSP kunne dokumentere deres arbejde og forhåbentlig kunne søge yderligere funding.

The women are mostly elders and needs to be able to see a doctor. This campaign is working to secure access to medical help and food - and then on the other hand, make it possible for OSP to organize the women, tell them about prejudices and witchcraft, and inform them on their rights and possibilities. With this crowdfunding, the OSP would also be able to document their work and hopefully apply for further funding.

109% of €1000

€ 1086 reached in total

-1395 days left


->