Støt udgivelsen af Svendborg rødder 2.0

Genudgivelse af Svendborg Rødder for en
mobilisering af nutidens og fremtidens Svendborg.Svendborg Rødder udkom første gang i 1982 og giver ordet til en række af byens daværende alternative foreninger og bevægelser. Bogen er en brugsbog og vejviser til lokale organisationer, foreninger og græsrodsinitiativer.

Udgivelsen var et forsøg på at danne et overblik over et spirende miljø. En dokumentation med et formål.

Formålet var at introducere svendborgenserne og besøgende til den udbredte græsrodsbevægelse, som gjorde sit indtog i den uskyldige provinsby i 70erne og 80erne.

Disse ‘rødder har sat sit præg på Svendborg og skabt et historisk og kulturelt vækstlag, som mange i dag dyrker videre i.

Genudgivelsen er en hyldest til de mange bevægelser, som har været med til at skabe det Svendborg, som vi kender idag. Den spirende kultur, kunst, musik og den universelle skaberkræft og virkelyst kan spores tilbage til denne specielle tid, hvor mange flyttede til Svendborg, for at deltage i løjerne. Mange søger også idag også mod Svendborg, med henvisning til netop denne særlige ånd.

En genudgivelse af Svendborg Rødder handler ikke om at være romantisk eller reaktionær, men om at vide hvor vi kommer fra — at vi står på skuldrene af flere generationers alternative og radikale græsrødder, og at det betyder noget når man arbejder for alternative nutider og fremtider, selv om det kan være svært at se når man står midt i det. Vi ønsker dermed at vise en eksemplarisk drejebog til efterfølgelse, når vi selv skal mobilisere nye fælleskaber og bevægelser og skabe nye og anderledes nutider og fremtider for Svendborg.

Bogen udgives af en række yngre tilflyttere, der alle har det til fælles, at de syntes Svendborg er noget helt særligt og ønsker at være med til at bygge videre på stedets særlige ånd.

Genudgivelsen af Svendborg Rødder kommer til at bestå af en uredigeret version af den originale bog fra 1982. Som indledning til genudgivelsen skrives et nyt forord, som beskriver formålet med genudgivelsen og hvorfor bogen er aktuel den dag idag.

Bogen udstyres også med en række uskrevne notesider, hvor man selv kan begynde at optegne sit eget kort over nutidens græsrødder i Svendborg. Dette kan forhåbentlig danne grundlag for en udgivelse en ny version af Svendborg Rødder.

Udgivelsen afsluttes med med en fortælling fra Svendborg i år 2043, skrevet af det lokale fremtidsforskningscenter Center for Militant Futurologi, der skal være med til at skabe nye drømme og utopier for Svendborgs fremtid.

Genudgivelsen trykkes hos det lokale trykkeri KBJ Publishing hos Kristian B Johansson i 300 eksemplarer. Vi arbejder også på at skalere enkelte af siderne op, og dermed kunne trykke plakater.

I forbindelse med udgivelsen afholdes en række arrangementer - koncerter, foredragsrække, vandringer og samtaler med fokus på at skabe en levende debat og aktivitet omkring Svendborgs alternative nutid og fremtid. Det er håbet at interesserede her kan finde hinanden og jorden kan blive gødet for fremtidige projekter. Vi håber dermed at udbredelse af kendskabet til fortidens virkelyst kan blive startskuddet til at igangsætte nutidens virkelyst.

For at realisere genudgivelse, er der behov for at indsamle midler til tryk, opsætning og print og til arrangementer mv. Der søges 30.000 kr. til udgivelsen og afholdelse af arrangementer.


107% of €2400

€ 2577 reached in total

-986 days left->