Support The Community Of Squatted Prosfygika In Athens

Dona Suport A La Comunitat Okupa De Prosfygika A Atenes

Soutenez La Communauté Squatté E De Prosfygika À Athènes

Unterstützt Die Gemeinschaft Des Besetzten Prosfygika In Athen

Στηρίξτε Την Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών Στην Αθήνα

Solidarietà Alla Comunità Dello Squat Di Prosfygika Ad Atene

Apoya A La Comunidad Okupa De Prosfygika En Atenas

Atina'daki İşgal-Edilmiş Prosfigika(Mülteci-Evleri) Topluluğunu Destekleyin!

One Of The Biggest Community Of Squats In Europe Una De Les Majors Comunitats Okupes D’Europa L’Une Des Plus Grandes Communautés De Squats D’Europe Eine Der Grossten Gemeinschaften Von Hausbesetzungen In Europa Μία Από Τις Μεγαλύτερες Κοινότητες Καταλήψεων Στην Ευρώπη Una Delle Più Grandi D’Europa Una De Las Mayores Comunidades Okupas De Europa Avrupa'daki En Büyük İşgal-Evi Topluluklarından

102 % of € 5500

5650 reached in total

-228 days leftABOUT

Η Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών αποτελεί ένα οριζόντιο αυτοοργανωμένο κοινωνικό-πολιτικό εγχείρημα αγώνα της κοινωνικής βάσης. Βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της ισότητας, της αυτονομίας και της αλληλεγγύης μέσω της αυτοοργάνωσης, της οριζοντιότητας, της συναπόφασης, της κυκλικότητας, της δέσμευσης και της συμμετοχής. Εγκολπώνει εργαλεία του ευρύτερου επαναστατικού κινήματος. Βασικά του χαρακτηριστικά η κοινοκτημοσύνη των πόρων, των δομών και των υποδομών.

Συνοργανώνεται στη βάση των προταγμάτων του Αντικρατισμού, Αντικαπιταλισμού, Αντιφασισμού, αντισεξισμού και της διεθνιστικής αλληλεγγύης.

Αποτελεί ένα σύνολο ανθρώπων και σχέσεων, δομών και υποδομών που συγκροτούνται στη βάση ενός κοινού πεδίου. Δεν συγκροτούνται πάνω σε ένα εθνικό, συγγενικό, θρησκευτικό ή φυλετικό πρόσημο, αλλά στη βάση ενός κοινού πολιτικού προτάγματος, μιας κοινής πολιτικής κουλτούρας και μιας κοινής προοπτικής. Δημιουργεί αυτόνομες πολιτικές δομές και σχέσεις οι οποίες εξασφαλίζουν μια σχετική υλική αυτάρκεια και αυτοθεσμίζονται συλλογικά στην βάση των δυνατοτήτων του καθενός και σύμφωνα με τις ανάγκες του. Αυτό που με όρους πολιτικού φαντασιακού ονομάζεται κομμούνα.

Είμαστε πεπεισμένες/οι ότι ο κόσμος της ισότητας και της ελευθερίας δεν θα προσγειωθεί ξαφνικά ουρανοκατέβατος, αλλά υπάρχει εν σπέρματι μέσα στον παλιό. Κυοφορείται ήδη και όσο δυναμώνει και δημιουργεί θρέφει διεργασίες και βιώματα προετοιμάζοντάς μας να αντιπαρατεθούμε με το υπάρχον και να προκαλέσουμε όχι μόνο τις ρωγμές αλλά και την κατεδάφισή του, κουβαλώντας στις πλάτες μας την ευθύνη της δημιουργίας του καινούργιου.

CONTACT US

[email protected]

https://sykaprosquat.noblogs.org

https://twitter.com/prosfygika

Community of Squatted Prosfygika is a horizontal self-organized socio-political project of struggle of the social base. It is based on the principles and values of freedom, equality, autonomy and solidarity through self-organization, horizontality, codecision, circlicity, commitement and participation. It encloses tools of the wider revolutionary movement. It’s main characteristics and aspects are the communal ownership of resources, structures and infrastructures.

It is organized on the basis of the projects of anti-statism, anti-capitalism, anti-fascism, anti-sexism and international solidarity.

It consist of a set of individuals and relations, structures and infrastructures that are formed and composed on the basis of a common field. They are not formed on the basis of a national, relational, religious or racial sign but on the basis of a common political project, a common political culture and a common perspective. It creates autonomous political structures and relations which are obtaining a relative material self-sufficiency and which are collectively self-institutionalized based on the capabilities/possibilities of each one and according to his/her needs. What in political imaginary terms is defined as a commune.

We are convinced that the world of equality and freedom will not suddenly land from the sky, but it exists in its infancy inside the system. It is already here and as it grows stronger and creates, it nourishes processes and experiences, preparing us to confront the existing system and to create not only the cracks but also its destruction, carrying on our backs the responsibility of creating a new one.


CONTACT US

[email protected]

https://sykaprosquat.noblogs.org

https://twitter.com/prosfygikaHistorical, Social and Spatial Frame of the Community of Squatted Prosfygika

The building complex of Prosfygika was built in 1933 in order to house the refugees of Minor Asia. Due to these conditions, an alive working class neighborhood with communal characteristics arose. The antifascist partisans of 1944 used Prosfygika as a shelter against the British and Greek state-armies, the gunshots are still visible on the facades of the buildings while the monument of the guerillas located in the forefront of the neighborhood is reminding it to us everyday. Today, Prosfygika is one of the biggest building complexes in the center of Athens which is still not gentrified and exploited by the big funds or the state. It’s a place with a strategical significance because is located in-between the two 'pillars' of authority - the Supreme Court on one hand and the Police Headquarters on the other hand.

Within this social-spatial frame, some militants who were already living in the neighborhood, as squatters, decided to organize themselves. In 2010, they initiated the Community of Squatted Prosfygika, having as a central decisional political organ SY.KA.PRO, the Assembly of Squatted Prosfygika. A communal body for everyday life and political struggle.

10 years later, the project has as a result a politically unified neighborhood, numerous squatted apartments, autonomous communal structures covering the needs of dozens of people, a constant participation to local and international struggles and a great revolutionary perspective.

We are launching this crowdfunding campaign for all the needs such a project has.

The needs of struggle, the needs of the structures and the needs of the infrastructures.

The Needs Of The Struggle

As SY.KA.PRO, we are participating to the local struggles of the anarchist and the wider radical movement within the greek territory. During the last years, we have participated in several struggles for prisoners such as Dimitris Koufontinas hunger strike, in which together with dozens of other comrades, our members were arrested in massive interventions. We stand by the radical student movement which is constantly trying to claim spaces for struggle within universities having as a core the participation to the squatting of Polytechnic University – a symbol of resistance against dictatorship. We have been involved in many anti-repression struggles for solidarity to other squats and comrades and we defend actively Exarchia neighborhood from repression and gentrification.

YouTube Video - Community of Squatted Prosfygika - Local and International struggles

Moreover, our comrades have travelled to support through an internationalist perspective the social revolution of the Kurdish Freedom Movement known as “Rojava” counting one martyr Haukur Hilmarsson “Spark”. At the same time, our internationalist perspective and solidarity is including the hosting of Turkish and Kurdish revolutionary organizations and their political refugees in the structures of the community. Also, comrades from all around the globe are visiting or organizing within our community. Of course, these relations are including solidarity to projects abroad having as one of the most prominent examples to be Rigaer94 in Berlin.

For our informative events and actions, for our struggle on the streets and conflicts we are asking for financial resources in order to be able to continue creating and sharing posters, texts, banners, to equip ourselves with tools of resistance such as gasmasks, helmets, sticks, materials for barricading the buildings and other defense supplies but also for court expenses.

The Needs Of The Structures

We perceive our structures among the communities’ great achievements that's why we are asking for economical support.

Women's Cafe

The femininities of our community have an autonomous organization with their own procedures and spaces. Τheir targets are:

  1. to fight patriarchy in the society but also inside our neighborhood,
  2. to educate the people of the community on the gender issue,
  3. to organize and support the femininities of the community.

From the legal procedures - trials and documents - of the femininities to the street struggles and informative events, the Womens' Cafe requires economical support for all the kind of needs.

Children house and self-education structure

The children house and self-education structure is an autonomous structure taking care of the education and entertainment of community’s kids - and not only - covering even the needs of them for their formal school education. Textbooks, writing materials, games, food and construction materials for upgrading the place that the kids’house is hosted are some of the regular needs.

The Collective Bakery structure

The Collective Bakery structure is producing bread and lahmajun on a weekly basis for the community but also for other people, self-organized open markets and cooperative shops, in order to receive some minimum income. We are in a process of upgrading our bakery structure, by refurbishing the infrastructure and its equipment in order to increase our production and upgrade its functionality.

The Social Center

In the front block, located on Alexandra's avenue, our community operates a recently formed social center in order to increase visibility and accessibility to the public. Also, we are estimating that this building will be the first target of state-repression. The social center it’s an open structure in which groups, collectives and projects can co-organize with the community. At the same time, is hosting our assemblies, various events and the meetings of several collectives that we are cooperating such as a psychologist group known as Initiative Ψ and a group of architects. In the social center there is a public library structure with books from movements publishers. Our target is to gather books in several languages spoken in the neighborhood such as Arabic, Farsi, Bulgarian, Turkish among others and upgrade the facilities of the social center.

Health structure

Solving health issues is a common task in our community, due to the multiple fragile social groups that inhabit within our neighborhood. For this reason, we are connected with social-medical centers. Beyond finding and gathering medicines and basic medical supplies to use and distribute for free, we are at the meantime trying to cover medical expenses. Our long term objective is to create our own health center and a structure to produce natural medicine.

Skipping, Social Kitchen and the food logistic

Our neighborhood is mainly composed by people who are not in condition to work, either because they are very old, either because they don’t have the right papers, so there is a high need for free food gain. This need is covered in several ways. Our central source is the free food given to us from the local street markets. Beyond the distribution to the inhabitants, a part of the food is used for the social kitchen which happens on a weekly basis. But this is not enough. The free market is providing to the community vegetables and fruits but the needs of the people are going much further. Products like oil, pasta, rice, legumes must be found in other ways, with the responsibility of the food logistic structure and of course any product resource or financial support are helpful.

Communal Internet

Access to internet is very important for our people in order to to get informed and use digital tools. Lately, we managed to establish internet in almost every building block of the community. Our target is every house to have internet access.

The Buildings Needs

89 years after their construction, the buildings of Prosfygika are facing problems of decay. Many houses have been abandoned for years and they are in need of major construction works, including new sewage, water and electricity system installations. In some cases, the construction problems is concerning a whole building or a whole block of flats. One of the main big scale issue that we want to solve in the upcoming period, is the absence of electricity grounding in most of the blocks. Plus to this, the external walls and especially the balconies are in bad condition and are falling apart and most of the rooftops are in need of water proofing and insulation. The last big project we complete was gaining a machinery for cleaning the old and problematic sewage disposal structure. We achieve this through a solidarity campaign settled by our comrades of Rigaer94. Apart from this, we still have many works to implement and conservation is also an every day need. These are the biggest and most expensive needs which we are addressing for support from solidarity sources.

As community, we are facing a huge bet. Our independence from the state and the companies. Ιt is, though, depending on people and projects beyond our community, which their solidarity has help us to reach the level of the community we have now, more than ten years since it began. And now, one more time, we call people of the international movement, people with progressive ideas, to support us financially or by any other way, including of course visiting us to get to know our project and if it is possible to offer technical knowledge and work.

Last But Not Least

Our neighborhood and its buildings are very high on the target list of gentrification companies and the municipality of Athens. But, these buildings are our ground and the shelter of our community of life and struggle. Against the odds, we took the decision to stay and defend our ground and our community in every possible way when the repression comes and it won't be the first time we will do it.

At 2016 our neighborhood was under a constant siege from fascists and police. Almost on a weekly base, Golden Dawn, the biggest fascist party in Greece, had a court case in the adjacent Supreme Court. A lot of fascists and riot cops were gathering around and inside our neighborhood. Our target back then was to break the siege, which practically meant to displace the entrance of the fascist into the court as well as their supporters gathering place. At 31st of October an organized invasion of fascists and cops happened inside our neighborhood with had as a result the beating and arrestation of two comrades. We answered back to that with many hours of conflicts against the antiriot units, with physical contact fights and some cops injuries. The conflicts continued the next day in a lower scale. After this, the state decided to send the nazis to the opposite side of the Supreme Courts breaking in this way the siege. Our achievement became our lighthouse and an example of a way to defend squats and neighborhoods. Whenever it is necessary, we will have the same stance and we are calling people to support this fight.

Marc Històric, Social I Espacial De La Comunitat Okupes De Prosfygika

El complex d'edificis de Prosfygika va ser construït en 1933 per a albergar als refugiats d'Àsia Menor. A causa d'aquestes condicions, va sorgir un barri obrer viu amb característiques comunals. Els partisans antifeixistes de 1944 van utilitzar Prosfygika com a refugi contra els exèrcits estatals britànics i grecs, els trets encara són visibles en les façanes dels edificis mentre que el monument dels guerrillers situat en la primera línia del barri ens ho recorda cada dia.

Avui dia, Prosfygika és un dels majors complexos d'edificis del centre d'Atenes que encara no està aburgesat ni explotat pels grans fons o l'Estat. És un lloc amb una importància estratègica perquè està situat entre els dos "pilars" de l'autoritat: el Tribunal Suprem, d'una banda, i la Prefectura de Policia, per un altre.

En aquest marc socioespacial, alguns militants que ja vivien en el barri, com a okupes, van decidir organitzar-se. En 2010, van iniciar la Comunitat Okupa de Prosfygika, tenint com a òrgan polític central de decisió SY.KA.PRO, l'Assemblea Okupa de Prosfygika. Un òrgan comunitari per a la vida quotidiana i la lluita política.

10 anys després, el projecte té com a resultat un barri políticament unificat, nombrosos apartaments okupats, estructures comunals autònomes que cobreixen les necessitats de desenes de persones, una participació constant en les lluites locals i internacionals i una gran perspectiva revolucionària.

La comunitat s'organitza sobre la base de l'horitzontalitat, l'autoorganització, l'autonomia, l'acció directa, la propietat comuna, la igualtat social i política, l'alliberament de les feminitats. Sobre la base d'aquests valors i mètodes, diferents nacionalitats i religions, diferents organitzacions polítiques i orientacions polítiques estan coexisteixen i treballen juntes per a resistir i superar el capitalisme, l'Estat i el patriarcat mitjançant l'aplicació del model de Confederalisme, que és reconegut com el model de qualsevol societat sense Estat possible.

Llancem aquesta campanya de micromecenatge per totes les necessitats que té un projecte així.Les necessitats de la lluita, les necessitats de les estructures i les necessitats de les infraestructures.

Les Necessitats De La Lluita

Com SY.KA.PRO, participem en les lluites locals del moviment anarquista i del moviment radical general dins del territori grec. Durant els últims anys, hem participat en diverses lluites pels presos com la vaga de fam de Dimitris Koufontinas, en la qual al costat de desenes d'altres companys, els nostres membres van ser detinguts en intervencions massives. Estem al costat del moviment estudiantil radical que intenta constantment reclamar espais de lluita dins de les universitats, tenint com a nucli la participació en l'okupació de la Universitat Politècnica, símbol de la resistència contra la dictadura. Hem participat en moltes lluites contra la repressió per solidaritat amb altres okupes i companys i defensem activament el barri de Exarcheia de la repressió i la gentrificació.

YouTube Video - Community of Squatted Prosfygika - Local and International struggles

A més, els nostres companys han viatjat per a secundar a través d'una perspectiva internacionalista la revolució social del Moviment d'Alliberament Kurd conegut com a "Rojava" comptant amb un màrtir Haukur Hilmarsson "Spark". Al mateix temps, la nostra perspectiva internacionalista i solidària inclou l'acolliment d'organitzacions revolucionàries turques i kurdes i els seus refugiats polítics en les estructures de la comunitat.

A més, companys de tot el món ens visiten o s'organitzen en la nostra comunitat. Per descomptat, aquestes relacions inclouen la solidaritat amb projectes a l'estranger tenint com un dels exemples més destacats a Rigaer94 a Berlín. Per als nostres esdeveniments i accions informatives, per a la nostra lluita als carrers i conflictes demanem recursos econòmics per a poder continuar creant i compar tint cartells, textos, pancartes, per a equipar-nos amb eines de resistència com a màscares de gas, cascos, pals, material per a fer barricades en els edificis i altres subministraments de defensa però també per a les despeses judicials.

Les Necessitats De Les Estructures

Percebem les nostres estructures com un dels grans assoliments de les comunitats, per això demanem suport econòmic.

El cafè de dones

Les dones de la nostra comunitat tenen una organització autònoma amb els seus propis procediments i espais. Els seus objectius són: a) lluitar contra el patriarcat en la societat però també dins del nostre barri, b) educar a la gent de la comunitat en la qüestió de gènere, c) organitzar i fer costat a les dones de la comunitat. Des dels procediments legals -judicis i documents- de les dones fins a les lluites de carrer i esdeveniments informatius, el Cafè de Dones requereix suport econòmic per a tota mena de necessitats.

Casa dels nens i estructura d'autoeducació

La casa dels nens i l'estructura d'autoeducació és una estructura autònoma que s'encarrega de l'educació i l'entreteniment dels nens de la comunitat, i no sols això, sinó que cobreix fins i tot les necessitats de la seva educació escolar formal. Els llibres de text, el material d'escriptura, els jocs, el menjar i els materials de construcció per a millorar el lloc que alberga la casa dels nens són algunes de les necessitats habituals.

L'estructura de la Fleca Col·lectiva

L'estructura de la Fleca Col·lectiva produeix setmanalment pa i lahmajun per a la comunitat però també per a altres persones, mercats oberts autoorganitzats i botigues cooperatives, amb la finalitat de rebre uns ingressos mínims. Estem en un procés de millora de la nostra fleca, mitjançant la renovació de la infraestructura i el seu equipament per a augmentar la nostra producció i millorar la seva funcionalitat.

El Centre Social

El Centre Social en el primer bloc, situat en l'avinguda de Alexandras, la nostra comunitat gestiona un centre social de recent creació amb la finalitat d'augmentar la visibilitat i l'accessibilitat a la gent de fora. A més, estimem que aquest edifici serà el primer objectiu de la repressió estatal. El centre social és una estructura oberta en la qual grups, col·lectius i projectes poden coorganitzar-se amb la comunitat. Al mateix temps, acull les nostres assemblees, diversos esdeveniments i les reunions de diversos col·lectius amb els quals col·laborem, com un grup de psicòlegs conegut com a Iniciativa Ψ i un grup d'arquitectes. En el centre social hi ha una estructura de biblioteca pública amb llibres de les editorials del moviment. El nostre objectiu és reunir llibres en diversos idiomes parlats en el barri com l'àrab, el farsi, el búlgar i el turc, entre altres, i millorar les instal·lacions del centre social.

Estructura sanitària

Resoldre els problemes de salut és una tasca comuna en la nostra comunitat, a causa dels múltiples grups socials fràgils que habiten en el nostre barri. Per aquesta raó, estem connectats amb centres sociomèdics. Més enllà de trobar i reunir medicaments i material mèdic bàsic per a utilitzar i distribuir gratuïtament, mentrestant intentem cobrir les despeses mèdiques. El nostre objectiu a llarg termini és crear el nostre propi centre de salut i una estructura per a produir medicina natural.

La cuina social i la logística dels aliments.

El nostre barri està compost principalment per persones que no estan en condicions de treballar, ja sigui perquè són molt majors, ja sigui perquè no tenen els papers en regla, per la qual cosa hi ha una gran necessitat d'aconseguir menjar gratis. Aquesta necessitat es cobreix de diverses maneres. La nostra font central és el menjar que ens donen els mercats de carrer locals. A més de la distribució als habitants, una part dels aliments s'utilitza per a la cuina social que es realitza setmanalment. Però això no és suficient. El mercat lliure proporciona a la comunitat verdures i fruites, però les necessitats de la gent van molt més enllà. Productes com l'oli, la pasta, l'arròs, els llegums han de ser trobats d'altres maneres, amb la responsabilitat de l'estructura logística dels aliments i, per descomptat, qualsevol recurs de productes o suport financer són útils.

Internet comunal

L'accés a Internet és molt important perquè la nostra gent s'informi i faci servir les eines digitals. Últimament, hem aconseguit establir Internet en gairebé tots els edificis de la comunitat. El nostre objectiu és que totes les cases tinguin accés a Internet.

Les Necessitats Dels Edificis

89 anys després de la seva construcció, els edificis de Prosfygika s'enfronten a problemes de deterioració. Moltes cases porten anys abandonades i necessiten importants obres de construcció, com la instal·lació de nous sistemes de clavegueram, aigua i electricitat. En alguns casos, els problemes de construcció afecten a tot l'edifici o a tot el bloc de pisos. Un dels principals problemes de gran envergadura que volem resoldre en el pròxim període és l'absència de presa de terra elèctrica en la majoria dels blocs. A més, les parets exteriors i, sobretot, els balcons estan en mal estat i s'estan caient a trossos, i la majoria de les teulades necessiten impermeabilització i aïllament. L'últim gran projecte que hem dut a terme ha estat l'obtenció de maquinària per a la neteja de la vella i problemàtica estructura d'evacuació d'aigües residuals. Ho aconseguim gràcies a una campanya de solidaritat organitzada pels nostres companys de Rigaer94. A part d'això, encara tenim moltes obres per realitzar i la conservació és també una necessitat quotidiana. Aquestes són les necessitats més grans i costoses que estem abordant per a obtenir suport de fonts solidàries.

Com a comunitat, ens enfrontem a una gran aposta. La nostra independència de l'Estat i de les empreses. No obstant això, depèn de persones i projectes més enllà de la nostra comunitat, que amb la seva solidaritat ens han ajudat a aconseguir el nivell de la comunitat que tenim ara, des de fa més de deu anys. I ara, una vegada més fem una crida a les persones del moviment internacional, a les persones amb idees progressistes, perquè ens donin suport econòmicament o de qualsevol altra forma, incloent-hi per descomptat la visita per a conèixer el nostre projecte i si és possible oferir coneixements tècnics i treball.

Finalment, Però No Menys Important

El nostre barri i els seus edificis estan molt a dalt en la llista d'objectius de les empreses de gentrificació i de l'ajuntament d'Atenes. Però aquests edificis són el nostre sòl i el refugi de la nostra comunitat, de la nostra vida i lluita. Contra tot pronòstic, prenem la decisió de quedar-nos i defensar el nostre territori i la nostra comunitat de totes les formes possibles quan arribi la repressió, i no serà la primera vegada que ho fem.

En 2016 el nostre barri estava sota un setge constant dels feixistes i la policia. Gairebé setmanalment, Començar el dia Daurat, el major partit feixista de Grècia, tenia un judici en el Tribunal Suprem adjacent. Molts feixistes i policies antidisturbis es reunien voltant i dins del nostre barri. El nostre objectiu llavors era trencar el setge, la qual cosa pràcticament significava desplaçar l'entrada dels feixistes en el tribunal, així com el lloc de reunió dels seus partidaris. El 31 d'octubre es va produir una invasió organitzada de feixistes i policies dins del nostre barri que va tenir com a resultat la pallissa i la detenció de dos companys. Vam respondre a això amb moltes hores de conflictes contra les unitats antidisturbis, amb baralles de contacte físic i alguns policies ferits. Els conflictes van continuar l'endemà en menor escala. Després d'això, l'estat va decidir enviar als nazis al costat oposat dels Tribunals Suprems trencant així el cèrcol. El nostre assoliment es va convertir en el nostre far i en un exemple de la manera de defensar les okupes i els barris. Sempre que sigui necessari, tindrem la mateixa postura i cridem la gent a donar suport a aquesta lluita.

Cadre Historique, Social Et Spatial De La Communauté Squattée De Prosfygika

Le quartier de Prosfygika a été construit en 1933 afin de loger les réfugié.es d'Asie mineure. En raison de ces conditions, un quartier ouvrier vivant avec des caractéristiques communautaires est apparu. Les partisan.es antifascistes de 1944 ont utilisé Prosfygika comme un abri contre les armées d'État britannique et grecque, les coups de feu sont encore visibles sur les façades des bâtiments tandis que le monument en mémoire des combattant.es situé à l'avant du quartier nous le rappelle chaque jour. Aujourd'hui, Prosfygika est l'un des plus grands complexes immobiliers du centre d'Athènes qui n'est toujours pas embourgeoisé et exploité par les investisseurs ou l'État. C'est un lieu d'une importance stratégique car il est situé entre les deux "piliers" de l'autorité - la Cour suprême d'une part et le quartier général de la police d'autre part.

Dans ce cadre socio-spatial, certains militant.es qui vivaient déjà dans le quartier en tant que squatters ont décidé de s'organiser. En 2010, ils et elles ont initié la Communauté Squattée de Prosfygika, ayant comme organe politique décisionnel central SY.KA.PRO, l'Assemblée Squattée de Prosfygika. Un organe communautaire pour la vie quotidienne et la lutte politique.

10 ans plus tard, le projet a pour résultat un quartier politiquement unifié, de nombreux appartements squattés, des structures communautaires autonomes couvrant les besoins de dizaines de personnes, une participation constante aux luttes locales et internationales et une grande perspective révolutionnaire.

La communauté s'organise sur la base de l'horizontalité, l'auto-organisation, l'autonomie, l'action directe, la propriété collective, l'égalité sociale et politique, la libération des féminités. Sur la base de ces valeurs et méthodes, différentes nationalités et religions, différentes organisations et compréhensions politiques coexistent et travaillent ensemble pour résister et surmonter le capitalisme, l'état et le patriarcat en appliquant le modèle du Confédéralisme, qui peut-etre considéré comme le modèle de toute société qui s'imagine sans autorité étatique.

Nous lançons cette campagne de crowdfunding pour tous les besoins d'un tel projet.

Les besoins de la lutte, les besoins des structures et les besoins des infrastructures.

Les Besoins De La Lutte

En tant que SY.KA.PRO, nous participons aux luttes locales du mouvement anarchiste et du mouvement radical plus largement sur l'ensemble du territoire grec. Ces dernières années, nous avons participé à plusieurs luttes pour les prisonnier.es, comme la grève de la faim de Dimitris Koufontinas, au cours de laquelle, avec des dizaines d'autres camarades, des membres de notre communauté ont été arrêté.es lors d'interventions massives. Nous soutenons le mouvement étudiant radical qui tente constamment de revendiquer des espaces de lutte au sein des universités, avec comme point central la participation à l'occupation de l'Université Polytechnique - un symbole de résistance à la dictature. Nous avons été impliqué.es dans de nombreuses luttes d'anti-répression en solidarité avec d'autres squats et camarades et nous défendons activement le quartier d'Exarheia contre la répression et la gentrification.

YouTube Video - Community of Squatted Prosfygika - Local and International struggles

De plus, nos camarades sont parti.es soutenir, à travers une perspective internationaliste, la révolution sociale du mouvement de liberté kurde connu sous le nom de "Rojava", qui compte un martyr, Haukur Hilmarsson "Spark". En même temps, notre perspective internationaliste et notre solidarité incluent l'accueil d'organisations révolutionnaires turques et kurdes et de leurs réfugié.es politiques dans les structures de la communauté. De même, des camarades du monde entier visitent ou s'organisent au sein de notre communauté. Bien sûr, ces relations incluent la solidarité avec des projets à l'étranger, dont l'un des exemples les plus marquants est Rigaer94 à Berlin.

Pour nos événements et actions d'information, pour nos luttes dans la rue et lors des conflits, nous demandons des ressources économiques afin de pouvoir continuer à créer et partager des affiches, des textes, des banderoles, pour équiper notre résistance tels que des masques à gaz, des casques, des bâtons, du matériel pour barricader les bâtiments et autre matériel de défense, mais aussi pour les frais de justice.

Les Besoins Des Structures

Nous percevons nos structures parmi les grandes réalisations des communautés, c'est pourquoi nous demandons un soutien économique.

Le café des femmes

Les féminités de notre communauté ont une organisation autonome avec leurs propres procédures et espaces. Les objectifs sont a) de combattre le patriarcat au sein de la société mais aussi à l'intérieur de notre quartier, b) d'éduquer les personnes de la communité sur les thématiques de genre, c) d'organiser et de soutenir les féminités de notre communauté. Des procédures légales - procès et documents - des féminités, aux luttes de rue et aux événements informatifs, le Womens' Cafe a besoin d'un soutien économique pour tous les types de besoins.

Maison des enfants et structure d'auto-éducation

La maison des enfants et la structure d'auto-éducation est une structure autonome qui s'occupe de l'éducation et du divertissement des enfants de la communauté - et pas seulement - couvrant même leurs besoins pour leur éducation scolaire. Les manuels scolaires, le matériel d'écriture, les jeux, la nourriture et les matériaux de construction pour améliorer l'endroit où se trouve la maison des enfants sont quelques-uns des besoins réguliers.

La structure de la boulangerie collective

La structure de la boulangerie collective produit du pain et des lahmajuns sur une base hebdomadaire pour la communauté mais aussi pour d'autres personnes, des marchés auto-organisés et des magasins coopératifs, afin de recevoir un revenu minimum. Nous sommes en train de moderniser notre structure de boulangerie, en rénovant l'infrastructure et son équipement afin d'augmenter notre production et d'améliorer sa fonctionnalité.

Le centre social

Dans le premier bloc, situé sur l'avenue d'Alexandra, notre communauté a récemment formé un centre social afin d'augmenter la visibilité et l'accessibilité au public. De plus, nous estimons que ce bâtiment sera la première cible de la répression étatique. Le centre social est une structure ouverte dans laquelle les groupes, collectifs et projets peuvent s'organiser avec la communauté. En même temps, il accueille nos assemblées, divers événements et les réunions de plusieurs collectifs avec lesquels nous coopérons, comme un groupe de psychologues connu sous le nom d'Initiative Ψ et un groupe d'architectes. Dans le centre social, il y a une structure de bibliothèque publique avec des livres d'éditeurs de mouvements. Notre objectif est de rassembler des livres dans plusieurs langues parlées dans le quartier comme l'arabe, le farsi, le bulgare, le turc, etc. et d'améliorer les installations du centre social.

Structure de santé

La résolution des problèmes de santé est une tâche commune dans notre communauté, en raison des multiples groupes sociaux fragiles qui vivent dans notre quartier. C'est pour cette raison que nous sommes en relation avec des centres socio-médicaux. Au-delà de la recherche et de la collecte de médicaments et de fournitures médicales de base à utiliser et à distribuer gratuitement, nous essayons en même temps de couvrir les frais médicaux. Notre objectif à long terme est de créer notre propre centre de santé et une structure pour produire des médicaments naturels.

Recycler, Social Kitchen et la logistique alimentaire

Notre quartier est principalement composé de personnes qui ne sont pas en état de travailler, soit parce qu'elles sont très âgées, soit parce qu'elles n'ont pas les bons papiers, il y a donc un grand besoin de collecter gratuitement de la nourriture. Ce besoin est couvert de plusieurs manières. Notre source principale est la nourriture qui nous est donnée par les marchés locaux. Outre la distribution aux habitant.es, une partie de la nourriture est utilisée pour la cuisine collective qui a lieu chaque semaine. Mais ce n'est pas suffisant. Les marchés fournissent à la communauté des légumes et des fruits, mais les besoins des habitant.es vont bien au-delà. Les produits comme l'huile, les pâtes, le riz, les légumineuses doivent être trouvés par d'autres moyens, avec la responsabilité de la structure logistique alimentaire et bien sûr toute ressource de produit ou soutien financier sont utiles.

Internet communautaire

L'accès à l'internet est très important pour notre communauté afin de s'informer et d'utiliser les outils numériques. Dernièrement, nous avons réussi à établir l'internet dans presque tous les bâtiments de la communauté. Notre objectif est que chaque maison ait un accès à Internet.

Les Besoins Des Bâtiments

89 ans après leur construction, les bâtiments de Prosfygika sont confrontés à des problèmes de dégradation. De nombreuses maisons sont abandonnées depuis des années et nécessitent d'importants travaux de construction, notamment de nouvelles installations d'évacuation, d'eau et d'électricité. Dans certains cas, les problèmes de construction concernent un bâtiment entier ou un bloc entier d'appartements. L'un des principaux problèmes à grande échelle que nous voulons résoudre dans la période à venir est l'absence de mise à la terre de l'électricité dans la plupart des blocs. En plus de cela, les murs extérieurs et surtout les balcons sont en mauvais état et tombent en ruine, et la plupart des toits ont besoin d'être imperméabilisés et isolés. Le dernier grand projet que nous avons mené à bien a été l'acquisition d'une machine pour le nettoyage de l'ancienne et problématique structure d'évacuation des eaux usées. Nous y sommes parvenus grâce à une campagne de solidarité mise en place par nos camarades de Rigaer94. A part cela, nous avons encore beaucoup de travaux à réaliser et la conservation est aussi un besoin quotidien. Ce sont les besoins les plus importants et les plus coûteux pour lesquels nous recherchons le soutien de sources solidaires.

En tant que communauté, nous sommes confrontés à un énorme pari, notre indépendance vis-à-vis de l'État et des entreprises. Nous sommes cependant dépendants de personnes et de projets au-delà de notre communauté, dont la solidarité nous a aidé à atteindre les conditions dans lesquelles nous nous trouvons actuellement, plus de dix ans après le début de ce projet. Et maintenant, une fois de plus, nous appelons les personnes du mouvement international et les personnes aux idées progressistes, à nous soutenir financièrement ou de toute autre manière, y compris bien sûr en nous rendant visite pour connaître notre projet et s'il est possible d'offrir des connaissances techniques et du travail.

Last But Not Least

Notre quartier et ses bâtiments sont hauts placés sur la liste des cibles des entreprises de gentrification et de la municipalité d'Athènes. Mais, ces bâtiments sont notre territoire et le refuge de notre communauté de vie et de lutte. Contre toute attente, nous avons pris la décision de rester et de défendre notre territoire et notre communauté par tous les moyens possibles lorsque la répression arrivera et ce ne sera pas la première fois que nous le ferons.

En 2016, notre quartier était assiégé en permanence par les fascistes et la police. Presque toutes les semaines, Aube dorée, le plus grand parti fasciste de Grèce, avait une affaire judiciaire dans la Cour suprême adjacente. Un grand nombre de fascistes et de policiers anti-émeute se rassemblaient autour et à l'intérieur de notre quartier. Notre objectif était alors de briser le siège, ce qui signifiait en pratique de déplacer l'entrée des fascistes dans le tribunal ainsi que le lieu de rassemblement de leurs partisans. Le 31 octobre, une invasion organisée de fascistes et de flics s'est produite dans notre quartier, avec pour résultat le passage à tabac et l'arrestation de deux camarades. Nous avons répondu à cela par de nombreuses heures de conflits contre les unités anti-émeutes, avec des bagarres avec contact physique et des blessures chez certains flics. Les conflits ont continué le jour suivant, mais à une échelle moindre. Après cela, l'État a décidé d'envoyer les nazis de l'autre côté de la Cour Suprême, brisant ainsi le siège. Notre réussite est devenue notre phare et un exemple de la manière de défendre les squats et les quartiers. Chaque fois que cela sera nécessaire, nous aurons la même position et nous appelons les gens à soutenir ce combat.

Contesto Storico, Sociale E Spaziale Della Comunità Dello Squat Di Prosfygika

Gli edifici che costituiscono il complesso di Prosfygika furono costruiti nel 1933 per accogliere i migranti provenienti dall'Asia Minore. Su questa base si sviluppo' un quartiere operaio dinamico e con delle caratteristiche comunitarie. Nel 1944 i partigiani antifascisti utilizzarono Prosfygika per difendersi dagli attacchi greci ed inglesi; i fori dei proiettili sono ancora visibili sulle facciate degli edifici e un monumento dedicato ai combattimenti, situato all'ingresso del quartiere, ci ricorda ogni giorno questi eventi. Oggi Prosfygika è uno dei più grandi complessi residenziali del centro di Atene, non ancora gentrificato né sfruttato dai grandi fondi d'investimento o dallo stato. Si tratta inoltre di un luogo con un'importanza strategica fondamentale, essendo situato fra i due pilastri dell'autorità, la corte suprema da un lato e il quartier generale delle forze di polizia dall'altro.

È in questo contesto che alcuni militanti che già abitavano nel complesso occupando delle abitazioni, hanno deciso di organizzarsi collettivamente. Nel 2010 è stata creata la comunità dello squat di Prosfygika che ha come suo principale organo politico e decisionale la SY.KA.PRO, l'assemblea dello squat di Prosfygika. Un'istituzione comunitaria dedicata alla vita quotidiana e alla lotta politica.

Dopo dieci anni di attività, questo progetto ha come risultato un quartiere politicamente unito, l'occupazione di numerosi appartamenti, la creazione di numerose strutture autonome e comunitarie che soddisfano i bisogni di dozzine di persone, la partecipazione assidua alle lotte locali e internazionali e un'importante prospettiva rivoluzionaria.

La comunità è organizzata sulle basi dell'orizzontalità, l'auto-organizzazione, l'autonomia, l'azione diretta, la proprietà comune, l'uguaglianza socio-politica e la liberazione femminile. Sulla base di questi valori e metodi, differenti nazionalità e religioni, differenti organizzazioni e visioni politiche coesistono e si organizzano collettivamente per resistere e oltrepassare il sistema capitalista, lo stato e il patriarcato, applicando il confederalismo, considerato come il modello di ogni società priva dell'autorità dello stato.

È per soddisfare tutti i bisogni di un tale progetto che abbiamo deciso di lanciare una campagna di crowdfunding.

I bisogni della lotta, i bisogni delle strutture e i bisogni delle infrastrutture.

I Bisogni Della Lotta

Come assemblea SY.KA.PRO partecipiamo alle lotte locali del movimento anarchico e da un punto di vista più generale a quelle del movimento radicale su tutto il territorio greco.Negli ultimi anni abbiamo partecipato a numerose campagne in supporto di prigionier*, come lo sciopero della fame di Dimitris Koufontinas durante il quale alcuni membri della nostra comunità sono stati arrestati insieme ad altr* numeros* compagn* attraverso importanti interventi repressivi. Sosteniamo il movimento studentesco radicale che tenta costantemente di rivendicare spazi di lotta nelle università e che ha come fulcro principale della sua attività la partecipazione all'occupazione del Politecnico, un simbolo della resistenza alla dittatura. Siamo stat* implicat* in molte attività di solidarietà verso altri squats e compagn* e difendiamo attivamente il quartiere di Exarheia dalla repressione e dalla gentrificazione.

YouTube Video - Community of Squatted Prosfygika - Local and International struggles

Alcun* dellei nostr* compagn* sono partit* per prendere parte alla rivoluzione sociale del movimento di liberazione curdo nella regione del Rojava. Fra di loro si conta anche un martire; Haukur Hilmarsson "Spark". Allo stesso tempo, la nostra prospettiva internazionalista e il nostro supporto a questo movimento si concretizzano anche nell'accoglienza all'interno delle strutture della nostra comunità di organizzazioni rivoluzionarie curde e turche e rifugiat* politic** appartenenti a tali organizzazioni.

Inoltre numeros* compagn* provenienti dal mondo interno visitano e si organizzano all'interno della nostra comunità. Siamo prossimi e solidali con vari progetti all'estero come per esempio Rigaer94 a Berlino.

Abbiamo bisogno di risorse economiche per i nostri eventi e la nostra attività d'informazione; per le nostre lotte; per poter continuare a creare e diffondere manifesti, testi e striscioni; per equipaggiarci ed essere pronti a resistere in caso di scontro diretto e per difendere gli edifici, per le eventuali spese legali.

I Bisogni Delle Strutture

Consideriamo le nostre strutture come uno dei dei più grandi successi all'interno della nostra comunità;, ed è proprio per proprio poterle mantenere in funzione che domandiamo un supporto economico.

Il caffè delle donne

Le componenti femminili della nostra comunità si sono dotate di un'organizzazione autonoma caratterizzata da procedure e spazi specifici. Gli obbiettivi di questa struttura sono a) combattere il patriarcato all'interno della società e del nostro quartiere, b) educare le persone appartenenti alla nostra comunità alle tematiche relative al genere, c) organizzare e sostenere le componenti femminili della nostra comunità. Il caffè delle donne ha bisogno di un supporto economico per soddisfare tutti i bisogni di una tale organizzazione; dalle procedure legali, come processi e documenti, all'impegno nelle strade sino all'organizzazione di eventi informativi.

La casa dellei bambin* e la struttura di auto-educazione

Si tratta di una struttura autonoma che si occupa della formazione e delle attività ricreative dellei bambin* della comunità e della loro educazione scolastica. I manuali, i materiali di scrittura, i giochi, il cibo, la manutenzione e il miglioramento dello spazio che ospita tale struttura sono alcuni dei bisogni costanti che dobbiamo soddisfare

Il panificio collettivo

La struttura del panificio collettivo produce pane e lahmajuns su base settimanale per la comunità ma anche per dei mercati auto-organizzati e commerci cooperativi al fine di ottenere un guadagno minimo. In questo momento stiamo rimodernando gli spazi e l'equipaggiamento del panificio al fine di aumentarne la produzione e di migliorare la sua funzionalità.

Il centro sociale

Nell'edificio situato su Alexandra avenue la nostra comunità ha recentemente costituito un centro sociale al fine di aumentare la propria visibilità e l'accessibilità. Inoltre siamo pensiamo che questo edificio sarà il primo ad essere colpito dalla repressione dello stato. Il centro sociale è una struttura aperta all'interno della quale gruppi, collettivi e progetti possono organizzarsi con la comunità. questo spazio accoglie anche le nostre assemblee, numerosi eventi e le riunioni dei vari collettivi con i quali collaboriamo, come per esempio un gruppo di psicologi (Iniziativa Ψ) e un gruppo di architetti. Il centro sociale ospita anche una biblioteca pubblica che raccoglie numerosi libri pubblicati da editori militanti. Il nostro obbiettivo è quello di raccogliere libri nelle varie lingue parlate nel quartiere come l'arabo, il farsi, il bulgaro, il turco etc... e di migliorare gli spazi che accolgono il centro sociale.

La struttura sanitaria

Abitando nel nostro quartiere numerosi gruppi sociali fragilizzati, risolvere gli eventuali problemi di salute, è un compito condiviso e comune per i membri della nostra comunità, ed è per questo che siamo in contatto con varie strutture socio-sanitarie. Oltre alla ricerca e alla raccolta di medicinali e forniture mediche di base da utilizzare e distribuire gratuitamente, proviamo anche a coprire le spese mediche. Il nostro obiettivo a lungo termine è quello di creare la nostra propria struttura sanitaria all'interno della quale produrre anche medicinali naturali.

Skipping, Social Kitchen e la logistica alimentare

La maggior parte delle persone che abitano il nostro quartiere non è in grado di lavorare essendo o troppo anziane o non disponendo dei documenti necessari. La necessità di raccogliere cibo gratuitamente è dunque molto grande. A questo bisogno si risponde in diverse maniere. La nostra fonte principale di raccolta sono i mercati locali. Oltre alla distribuzione fra glie abitanti, il cibo raccolto viene utilizzato per preparare un pasto comune organizzato ogni settimana. Ma purtroppo ciò' non è abbastanza. I mercati forniscono alla comunità frutta e verdure, ma i bisogni dellei abitanti sono anche altri. Prodotti come olio, pasta, riso e legumi devono essere trovati altrove, è questo il compito della struttura che gestisce la logistica alimentare per la quale ogni risorsa, economica o materiale è utile.

Internet per la comunità

L'accesso ad internet è molto importante per la nostra comunità per potersi informare ed utilizzare gli strumenti informatici. Recentemente siamo riuscit* ad equipaggiare di una connessione quasi tutti gli edifici della comunità. Il nostro obiettivo è che ogni abitazione abbia un accesso ad internet.

I Bisogni Degli Edifici

89 anni dopo la loro costruzione, gli edifici di Prosfygika cominciano a mostrare problemi di degradazione. Molte abitazioni sono ormai abbandonate da anni e necessitano importanti interventi di ristrutturazione, come l'installazione di nuovi impianti idraulici e elettrici. In certi casi i problemi strutturali riguardano un edificio o addirittura un blocco intero di abitazioni. Uno dei principali problemi su ampia scala che vorremmo risolvere prossimamente è l'assenza di una messa a terra per gli impianti elettrici nella maggior parte degli edifici. Inoltre i muri esteriori e i balconi sono in cattivo stato e stanno cadendo in rovina e i tetti necessitano di essere impermeabilizzati ed isolati. L’ultimo grande progetto che siamo riuscit* a realizzare è stata l'acquisizione di una macchina per la pulizia del sistema di smaltimento delle acque nere, ormai datato e poco funzionale. Ci siamo riuscit* grazie ad una campagna di solidarietà organizzata dallei nostr* compagn* di Rigaer94. Abbiamo ancora molti lavori da realizzare e la manutenzione è una necessità quotidiana. Questi sono i bisogni più urgenti e onerosi per i quali cerchiamo un supporto solidale.

Come comunità ci confrontiamo quotidianamente con una grande scommessa, quella della nostra indipendenza rispetto allo stato e alle aziende. Ma restiamo dipendenti dalle persone e dai progetti esterni grazie alla solidarietà dei quali siamo stat* capaci di raggiungere la condizione in cui ci troviamo adesso dopo ormai dieci anni dall'inizio di questo progetto. E adesso, ancora una volta, chiediamo a tutte le persone appartenenti ai movimenti internazionali e dalle idee progressiste di sostenerci finanziariamente o in qualsiasi altra maniera, come per esempio venirci a trovare per conoscere il progetto e magari condividere conoscenze tecniche e aiutarci praticamente.

Last But Not The Least

Il nostro quartiere e gli edifici che lo compongono sono un obiettivo importante per le imprese responsabili della gentrificazione e per la municipalità della città di Atene. Questi palazzi sono il nostro territorio e il rifugio della nostra comunità, nella quale viviamo e lottiamo. Contro ogni aspettativa abbiamo preso la decisione di restare e di difendere il nostro territorio e la nostra comunità con ogni mezzo possibile quando la repressione si abbatterà su di noi, e non sarà la prima volta.

Nel 2016 il nostro quartiere è stato assediato continuamente dai fascisti e dalla polizia. Quasi ogni settimana, Alba Dorata, il più importante partito fascista greco, doveva presentarsi per un processo nel tribunale adiacente. Numerosi fra fascisti e poliziotti in assetto anti-sommossa si riunivano intorno e all'interno del nostro quartiere. Il nostro obiettivo è stato allora quello di opporsi a questo assedio, obbligando i fascisti ad utilizzare un'altra entrata del tribunale ed i loro sostenitori e a radunarsi altrove. Il 31 ottobre si è verificata un'invasione organizzata di sbirri e fascisti nel nostro quartiere che ha avuto come risultato il pestaggio e l'arresto di due compagn*. Abbiamo risposto combattendo per numerose ore contro le unità anti-sommossa, scontri fisici diretti hanno dato luogo anche a qualche ferito fra i poliziotti. Gli scontri sono continuati, anche se meno intensamente, anche il giorno successivo. Dopo questi eventi lo stato ha deciso di modificare l'accesso al tribunale dei nazisti, interrompendo così l'assedio. Il nostro successo è così diventato il nostro faro e un esempio concreto di come difendere gli squats e i quartieri. Ogni volta che sarà necessario avremo la stessa posizione e invitiamo tutt* a sostenere questa battaglia.

Ιστορικό, Kοινωνικό και Xωροταξικό Πλαίσιο της Κοινότητας Κατειλημμένων Προσφυγικών

Το κτηριακό συγκρότημα των Προσφυγικών οικοδομήθηκε το 1933 για να φιλοξενήσει πρόσφυγες που προέρχονταν από τη Μικρά Ασία. Έτσι, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, συγκροτήθηκε μια ζωντανή γειτονιά με κοινοτικά χαρακτηριστικά αποτελούμενη ως επί το πλείστον από κόσμο της εργατικής τάξης. Οι αντιφασίστες παρτιζάνοι χρησιμοποίησαν το 1944 τα Προσφυγικά ως καταφύγιο έναντι του ελληνικού και αγγλικού κρατικού στρατού, τα σημάδια από τις σφαίρες διακρίνονται στις προσόψεις των κτιρίων μέχρι σήμερα, όπως και το μνημείο των ανταρτών το οποίο έχει στηθεί στην πρόσοψη των Προσφυγικών και καθημερινά μας υπενθυμίζει την ιστορία του τόπου. Σήμερα, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κτιριακά συγκροτήματα στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο δεν έχει – ακόμη – δεχθεί τον εξευγενισμό και την εκμετάλλευση που προέρχεται από τα μεγάλα κεφάλαια και τον κρατικό μηχανισμό. Αποτελεί ένα μέρος με στρατηγική σημασία αφού βρίσκεται μεταξύ δύο πυλώνων της εξουσίας – από τη μία ο Άρειος Πάγος και από την άλλη η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Εντός αυτού του κοινωνικoύ και χωροταξικού πλαισίου,μερικοί πολιτικοί ακτιβιστές που κατοικούσαν στη γειτονιά ως καταληψίες, πήραν την απόφαση να οργανωθούν. Το 2010, δημιούργησαν την Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών, έχοντας ως κύριο αποφασιστικό πολιτικό όργανο την Συ.Κα.Προ.[Συνέλευση Κατειλημμένων Προσφυγικών] Στόχος η δημιουργία ενός κοινοτικού σώματος για την κοινή καθημερινή διαβίωση και την εμπλοκή στους πολιτικούς αγώνες.

10 χρόνια αργότερα, το εγχείρημα έχει ως αποτέλεσμα μια γειτονιά πολιτικά ενοποιημένη, δεκάδες κατειλημμένα διαμερίσματα, αυτόνομες κοινοτικές δομές οι οποίες εξασφαλίζουν τις ανάγκες των κατοίκων της γειτονιάς, συνεχή παρουσία και συμμετοχή στους τοπικούς και διεθνείς αγώνες και μια μεγάλη επαναστατική προοπτική.

Η κοινότητα οργανώνεται στη βάση της οριζοντιότητας, της αυτο-οργάνωσης, της αυτονομίας, της άμεσης δράσης, της κοινοκτημοσύνης, της κοινωνικής και πολιτικής ισότητας και απελευθέρωσης των θυληκοτήτων. Βασισμένη σε αυτές τις αρχές και μεθόδους, διαφορετικές εθνικότητες και θρησκείες, διαφορετικές πολιτικές οργανώσεις και διαφορετικά πολιτικά σκεπτικά συνυπάρχουν και δουλεύουν μαζί με στόχο την αντίσταση και το ξεπέρασμα του καπιταλισμού, του κράτους και της πατριαρχίας εφαρμόζοντας το συνομοσπονδικό μοντέλο το οποίο αναγνωρίζεται ως το μοντέλο οποιασδίποτε πιθανής ακρατικής κοινωνίας.

Εκκινούμε αυτή την καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης για τις τεράστιες ανάγκες που έχει ένα τέτοιο εγχείρημα.

Ανάγκες για τον αγώνα μας, ανάγκες για τις δομές και ανάγκες για τις υποδομές μας.

Οι Ανάγκες Του Αγώνα

Ως Συ.Κα.Προ, συμμετέχουμε στους τοπικούς αγώνες του αναρχικού και ευρύτερου ριζοσπαστικού κινήματος εντός της ελληνικής επικράτειας. Τα τελευταία χρόνια, έχουμε αδιάλειπτη συμμετοχή σε αρκετούς αγώνες για φυλακισμένους, με τελευταίο την απεργία πείνας του Δ.Κουφοντίνα, στην οποία μαζί με δεκάδες συντρόφους/ισσες, τα μέλη μας συνελήφθησαν σε μαζικές παρεμβάσεις και δράσεις. Στεκόμαστε πλάι στο ριζοσπαστικό φοιτητικό κίνημα το οποίο προσπαθεί διαρκώς να διεκδικήσει χώρο για αγώνα εντός των πανεπιστημιακών σχολών έχοντας ως πυρήνα τη συμμετοχή μας σε καταλήψεις του Πολυτεχνείου – ενός συμβόλου αντίστασης απέναντι στη δικτατορία. Έχουμε συμμετάσχει σε μια πλειάδα αντικατασταλτικών αγώνων σε αλληλεγγύη με άλλα καταληψιακά εγχειρήματα και συντρόφους/ισσες και έχουμε υπερασπιστεί ενεργά την περιοχή των Εξαρχείων από την καταστολή και τον εξευγενισμό.

YouTube Video - Community of Squatted Prosfygika - Local and International struggles

Επιπλέον, οι σύντροφοί μας έχουν ταξιδέψει για να στηρίξουν μέσα από μια διεθνιστική προοπτική, την κοινωνική επανάσταση του Κουρδικού Κινήματος Ελευθερίας γνωστού ως “Rojava” μετρώντας ένα μάρτυρα – τον Haukur Hilmarsson “Spark”. Την ίδια στιγμή, η διεθνιστική προοπτική και αλληλεγγύη μας εκφράζεται μέσα από την φιλοξενεία Τούρκικων και Κούρδικων επαναστατικών οργανώσεων και πολιτικών προσφύγων στις υποδομές της κοινότητας. Συν τοις άλλοις, έχουμε αναπτύξει αρκετές σχέσεις στη βάση της αλληλεγγύης με διάφορα εγχειρήματα στο εξωτερικό, με πιο εμφανές το παράδειγμα της Rigaer94 στο Βερολίνο.

Για τις εκδηλώσεις πληροφόρησης και τις δράσεις μας, για τον αγώνα που δίνουμε σε καθημερινή βάση, στο δρόμο αλλά και για τις συγκρούσεις, απευθύνουμε κάλεσμα οικονομικής ενίσχυσης έτσι ώστε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε κείμενα, πόστερ, πανό αλλά και να μπορέσουμε να εξοπλιστούμε πλήρως με εργαλεία αντίστασης όπως αντιασφυξιογώνες μάσκες, κράνη, παλούκια, να μπορέσουμε να αμπαρώσουμε τα κτίρια μας αλλά και για δικαστικά έξοδα.

Οι Ανάγκες Των Δομών

Αντιλαμβανόμαστε τις δομές μας μεταξύ των μεγαλύτερων κοινοτικών μας επιτευγμάτων.

Δομή γυναικείου καφέ

Οι θυληκότητες της κοινότητάς οργανώνονται στην αυτόνομη δομή τους μέσω των δικών τους διαδικασιών και χώρων. Οι στοχεύσεις τους α) να αγωνιστούν ενάντια στην πατριαρχία που εκφράζεται τόσο στην κοινωνία όσο και εντός της κοινότητας β) να εκπαιδεύσουν τα άτομα της κοινότητας για ζητήματα φύλου γ) να οργανώσουν και να στηρίξουν τις θυληκότητες της κοινότητας. H δομή γυναικείου καφέ χρειάζεται οικονομική στήριξη τόσο για νομικές διαδικασίες – χαρτιά, δικαστικά έξοδα – όσο και για την παρουσία των θυληκοτήτων στους αγώνες στο δρόμο και για εκδηλώσεις πληροφόρησης.

Δομή Παιδικού στεκιού και αυτομόρφωσης

Η δομή παιδικού στεκιού και αυτομόρφωσης είναι μια αυτόνομη δομή η οποία εξασφαλίζει την εκπαίδευση και ψυχαγωγία των παιδιών της κοινότητας – και όχι μόνο – ενώ καλύπτει παράλληλα τις ανάγκες τους σχετικά με την σχολική εκπαίδευσή τους. Τετράδια, βιβλία, γραφική ύλη, παιχνίδια, φαγητό αλλά και οικοδομικά υλικά για την αναβάθμιση της υποδομής στην οποία στεγάζεται είναι μερικές μόνιμες ανάγκες.

Δομή συλλογικού φούρνου

Η δομή συλλογικού φούρνου παράγει ψωμί και λαχματζούν σε εβδομαδιαία βάση για την κοινότητα αλλά και για άλλο κόσμο, αυτο-οργανωμένες λαικές και συνεργατικά εγχειρήματα έτσι ώστε να εξασφαλείζει ένα ελάχιστο εισόδημα. Είμαστε σε διαδικασία αναβάθμισης της δομής συλλογικού φούρνου, ανακαινίζοντας το χώρο στον οποίο στεγάζεται αλλά και εξοπλίζοντας τον με μηχανήματα και συσκευές που θα αυξήσουν την παραγωγή και θα βελτιώσουν την λειτουργία του.

Κοινωνικό Κέντρο

Στο 1o block επί της λ.Αλεξάνδρας, η κοινότητα λειτουργεί το κοινωνικό κέντρο έτσι ώστε να αυξήσει την ορατότητά της αλλά και την προσβασιμότητά – σύνδεσή της με το εξωτερικό της. Επίσης, εκτιμούμε ότι το συγκεκριμένο block κτιρίων θα είναι ο πρώτος στόχος της κρατικής καταστολής. Το κοινωνικό κέντρο είναι μια ανοιχτή δομή στην οποία ομάδες, συλλογικότητες και εγχειρήματα μπορούν να συνοργανώθούν με την κοινότητα. Παράλληλα, αποτελεί ένα χώρο ο οποίος φιλοξενεί τις συνελεύσεις μας, διάφορες εκδηλώσεις, προβολές κτλ αλλά και συναντήσεις με αρκετές ομάδες με τις οποίες συνεργαζόμαστε όπως για παράδειγμα η Πρωτοβουλία Ψ αλλά και μια ομάδα αρχιτεκτόνων. Στο κοινωνικό κέντρο στεγάζεται και η δομή βιβλιοθήκης με διάφορα βιβλία από κινηματικές εκδόσεις. Στόχος μας ο εμπλουτισμός της δομής βιβλιοθήκης με πολύγλωσσο υλικό, στοχεύοντας κυρίως σε Αραβικά, Φαρσί, Βουλγαρικά, Τουρκικά με βάση τις γλώσσες που ομιλούνται στην γειτονιά μας αλλά και η αναβάθμιση των παροχών του κοινωνικού κέντρου.

Δομή υγείας

Η επίλυση ζητημάτων υγείας εντάσσεται στην καθημερινότητα της κοινότητας, λόγω των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που κατοικούν στη γειτονιά. Γι’αυτό το λόγο, συνδεόμαστε με κοινωνικά ιατρεία. Πέραν από την εξεύρεση και συλλογή φαρμακευτικού υλικού για δωρεάν χρήση και διανομή, προσπαθούμε σε πολλές περιπτώσεις να καλύψουμε ιατρικά έξοδα σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα από τα άτομα. Ο μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι η δημιουργία ενός κέντρου υγείας, η σταθερή στέγασή του και η δημιουργία δομής παραγωγής φυσικών φαρμάκων/σκευασμάτων.

Δομή skipping, συλλογικής κουζίνας και λογιστικού τροφής

Η γειτονιά μας αποτελείται κυρίως από άτομα ποτ δεν είναι σε θέση να δουλέψουν, είτε λόγω μεγάλης ηλικίας, είτε διότι δεν έχουν χαρτιά, οπότε η ανάγκη για δωρεάν τροφή είναι πολύ μεγάλη. Αυτή η ανάγκη καλύπτεται με διάφορους τρόπους. Η κεντρική πηγή δωρεάν τροφής είναι οι τοπικές λαικές αγορές. Πέρα από τη διανομή της τροφής στους κατοίκους, ένα μέρος αυτής χρησιμοποιείται για να προμηθεύσει την εβδομαδιαία συλλογική κουζίνα. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό. Η τοπικές λαικές αγορές παρέχουν στην κοινότητα λαχανικά και φρούτα, παρολ’αυτά οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες. Προιόντα όπως λάδι, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια πρέπει να βρεθούν με διάφορους άλλους τρόπους με ευθύνη της δομής λογιστικού τροφής. Κάθε υλική ή οικονομική στήριξη είναι πολύ σηματική.

Δομή συλλογικού internet

Η πρόσβαση στο Internet κρίνεται πολύ σημαντική για εμάς έτσι ωστε να ενημερωνόμαστε, να διαδίδουμε τον αγώνα μας. Πρόσφατα, έχουμε καταφέρει να εγκαταστήσουμε internet σχεδόν σε όλα τα block κτιρίων της κοινότητας. Ο στόχος μας είναι κάθε διαμέρισμα να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και αυτό αποτελεί ένα άλλο λόγο για τον οποίο καλούμε σε οικονομική στήριξη.

Οι Ανάγκες Των Κτιρίων

89 χρόνια μετά την οικοδόμησή τους, τα κτίρια των Προσφυγικών αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα αποσύνθεσης. Πολλά διαμερίσματα εγκαταλείφθηκαν για δεκαετίες και έχουν ανάγκη από μεγάλες και σημαντικές οικοδομικές εργασίες συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης καινούργιων αποχετευτικών, ηλεκτρολογικών και υδραυλικών συστημάτων.Σε μερικές περιπτώσεις, τα προβλήματα αφορούν ένα ολόκληρο κτίριο ή ακόμα και ολόκληρο το block κτιρίων. Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα με το οποίο θέλουμε να ασχοληθούμε το επόμενο διάστημα είναι η απουσία συστήματος γείωσης σε αρκετά από τα block κτιρίων. Επιπρόσθετα, οι εξωτερικοί τοίχοι και κυρίως τα μπαλκόνια αποσυντήθενται και οι περισσότερες ταράτσες χρειάζονται επαρκή υγρομόνωση. Το τελευταίο μεγάλο στοίχημα μας, ήταν η απόκτηση μηχανημάτων και εξοπλισμού για τον καθαρισμό του παλιού προβληματικού κεντρικού συστήματος αποχέτευσης. Τα καταφέραμε χάρη στην καμπάνια αλληλεγγύης που έτρεξαν οι σύντροφοι/ισσες από την Rigaer94. Πέραν των προαναφερθέντων, έχουμε πολλά ακόμα να επιδιωρθώσουμε και οι επισκευαστικές εργασίες αποτελούν καθημερινότητα. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες και πιο δαπανηρές ανάγκες, για τις οποίες απευθύνουμε κάλεσμα στήριξης προς αλληλέγγυους/ες.

Ως κοινότητα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μεγάλο στοίχημα. Την ανεξαρτησία μας από το κράτος και τις εταιρίες. Για να το πετύχουμε, παρόλ’αυτά, εξαρτάται άμεσα από άτομα και εγχειρήματα πέραν της κοινότητάς μας. Μέσω της αλλήλεγγύγης τους μας έχουν βοηθήσει να φτάσουμε στο επίπεδο της κοινότητας που έχουμε τώρα και ενώ ήδη μετράμε 10 χρόνια ζωής. Καλούμε για ακόμα μία φορά τον κόσμο του διεθνούς κινήματος, τον κόσμο των προοδευτικών ιδεών, να μας στηρίξει οικονομικά ή με όποιο άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένου και του να μας επισκεφτούν έτσι ώστε να γνωρίσουν το εγχείρημά μας και εαν είναι δυνατόν να μεταδώσουν γνώσεις και να εμπλακούν ενεργά.

Τελευταίο Αλλά Εξίσου Σημαντικό

Η γειτονιά μας και τα κτίρια της είναι ψηλά στην λίστα τόσο των εταιριών εξευγενισμού όσο και του δήμου Αθηναίων. Αλλά σ’αυτά τα κτήρια εδαφικοποιήται και στεγάζεται η κοινότητά της ζωής και του αγώνα μας. Ενάντια στα προγνωστικά, έχουμε πάρει την απόφαση να παραμείνουμε και να υπερασπιστούμε το έδαφός μας και την κοινότητά μας με κάθε πιθανό τρόπο όταν η καταστολή μας χτυπήσει την πόρτα, και δεν θα είναι η πρώτη φορά που το πράττουμε.

Το 2016 η γειτονιά μας βρισκόταν υπό διαρκή πολιορκία από μπάτσους και φασίστες. Σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση, η Χρυσή Αυγή, το μεγαλύτερο φασιστικό κόμμα στην Ελλάδα, βρισκόταν σε δίκη στον γειτονικό Άρειο Πάγο. Πολλοί φασίστες και ΜΑΤ μαζεύονταν περιμετρικά ή και εντός της γειτονιάς μας. Ο στόχος μας τότε ήταν να σπάσουμε την πολιορκία, κάτι που πρακτικά θα σήμαινε να μεταφερθεί η είσοδος των φασιστών και των υποστηριχτών τους στην άλλη πλευρά του Αρείου Πάγου. Την 31η Οκτώβρη πραγματοποιήθηκε οργανωμένη κοινή εισβολή μπάτσων και φασιστών στη γειτονιά μας με αποτέλεσμα τον ξυλοδαρμό και τη σύλληψη δύο συντρόφων μας. Απαντήσαμε με πολύωρες συγκρούσεις απέναντι στα ΜΑΤ, με μάχες σώμα με σώμα και μερικούς μπάτσους τραυματίες. Οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν σε μικρότερο βαθμό την επόμενη μέρα. Μετά τα γεγονότα, το κράτος αποφάσισε να στείλει τους ναζί στην απέναντι πλευρά του Αρείου Πάγου σπάζοντας έτσι η πολιορκία της γειτονιάς μας. Η επιτυχία μας έγινε φάρος και ένα παράδειγμα άμυνας των καταλήψεων και των γειτονιών μας. Όποτε κι αν χρειαστεί, θα προτάξουμε την ίδια στάση και με γνώμονα αυτό καλούμε τον κόσμο του αγώνα να μας στηρίξει.

Marco Histórico, Social Y Espacial De La Comunidad Okupas De Prosfygika

El complejo de edificios de Prosfygika fue construido en 1933 para albergar a los refugiados de Asia Menor. Debido a estas condiciones, surgió un barrio obrero vivo con características comunales. Los partisanos antifascistas de 1944 utilizaron Prosfygika como refugio contra los ejércitos estatales británicos y griegos, los disparos todavía son visibles en las fachadas de los edificios mientras que el monumento de los guerrilleros situado en la primera línea del barrio nos lo recuerda cada día. Hoy en día, Prosfygika es uno de los mayores complejos de edificios del centro de Atenas que todavía no está aburguesado ni explotado por los grandes fondos o el Estado. Es un lugar con una importancia estratégica porque está situado entre los dos "pilares" de la autoridad: el Tribunal Supremo, por un lado, y la Jefatura de Policía, por otro.

En este marco socioespacial, algunos militantes que ya vivían en el barrio, como okupas, decidieron organizarse. En 2010, iniciaron la Comunidad Okupa de Prosfygika, teniendo como órgano político central de decisión SY.KA.PRO, la Asamblea Okupa de Prosfygika. Un órgano comunitario para la vida cotidiana y la lucha política.

10 años después, el proyecto tiene como resultado un barrio políticamente unificado, numerosos apartamentos okupados, estructuras comunales autónomas que cubren las necesidades de decenas de personas, una participación constante en las luchas locales e internacionales y una gran perspectiva revolucionaria.

La comunidad se organiza sobre la base de la horizontalidad, la autoorganización, la autonomía, la acción directa, la propiedad común, la igualdad social y política, la liberación de las feminidades. Sobre la base de estos valores y métodos, diferentes nacionalidades y religiones, diferentes organizaciones políticas y orientaciones políticas están coexisten y trabajan juntas para resistir y superar el capitalismo, el Estado y el patriarcado mediante la aplicación del modelo de Confederalismo, que es reconocido como el modelo de cualquier sociedad sin Estado posible.

Lanzamos esta campaña de crowdfunding por todas las necesidades que tiene un proyecto así.

Las necesidades de la lucha, las necesidades de las estructuras y las necesidades de las infraestructuras.

Las Necesidades De La Lucha

Como SY.KA.PRO, participamos en las luchas locales del movimiento anarquista y del movimiento radical general dentro del territorio griego. Durante los últimos años, hemos participado en varias luchas por los presos como la huelga de hambre de Dimitris Koufontinas, en la que junto a decenas de otros compañeros, nuestros miembros fueron detenidos en intervenciones masivas. Estamos al lado del movimiento estudiantil radical que intenta constantemente reclamar espacios de lucha dentro de las universidades, teniendo como núcleo la participación en la okupación de la Universidad Politécnica, símbolo de la resistencia contra la dictadura. Hemos participado en muchas luchas contra la represión por solidaridad con otras okupas y compañeros y defendemos activamente el barrio de Exarcheia de la represión y la gentrificación.

YouTube Video - Community of Squatted Prosfygika - Local and International struggles

Además, nuestros compañeros han viajado para apoyar a través de una perspectiva internacionalista la revolución social del Movimiento de Liberación Kurdo conocido como "Rojava" contando con un mártir Haukur Hilmarsson "Spark". Al mismo tiempo, nuestra perspectiva internacionalista y solidaria incluye la acogida de organizaciones revolucionarias turcas y kurdas y sus refugiados políticos en las estructuras de la comunidad. Además, compañeros de todo el mundo nos visitan o se organizan en nuestra comunidad. Por supuesto, estas relaciones incluyen la solidaridad con proyectos en el extranjero teniendo como uno de los ejemplos más destacados a Rigaer94 en Berlín.

Para nuestros eventos y acciones informativas, para nuestra lucha en las calles y conflictos pedimos recursos económicos para poder seguir creando y compartiendo carteles, textos, pancartas, para equiparnos con herramientas de resistencia como máscaras de gas, cascos, palos, material para hacer barricadas en los edificios y otros suministros de defensa pero también para los gastos judiciales.

Las Necesidades De Las Estructuras

Percibimos nuestras estructuras como uno de los grandes logros de las comunidades, por eso pedimos apoyo económico.

El café de mujeres

Las feminidades de nuestra comunidad tienen una organización autónoma con sus propios procedimientos y espacios. Sus objetivos son a) luchar contra el patriarcado en la sociedad pero también dentro de nuestro barrio b) educar a la gente de la comunidad en la cuestión de género c) organizar y apoyar a las feminidades de la comunidad. Desde los procedimientos legales -juicios y documentos- de las feminidades hasta las luchas callejeras y eventos informativos, el Café de Mujeres requiere apoyo económico para todo tipo de necesidades.

Casa de los niños y estructura de autoeducación

La casa de los niños y la estructura de autoeducación es una estructura autónoma que se encarga de la educación y el entretenimiento de los niños de la comunidad, y no sólo eso, sino que cubre incluso las necesidades de su educación escolar formal. Los libros de texto, el material de escritura, los juegos, la comida y los materiales de construcción para mejorar el lugar que alberga la casa de los niños son algunas de las necesidades habituales.

La estructura de la Panadería Colectiva

La estructura de la Panadería Colectiva produce semanalmente pan y lahmajun para la comunidad pero también para otras personas, mercados abiertos autoorganizados y tiendas cooperativas, con el fin de recibir unos ingresos mínimos. Estamos en un proceso de mejora de nuestra panadería, mediante la renovación de la infraestructura y su equipamiento para aumentar nuestra producción y mejorar su funcionalidad.

El Centro Social

En el bloque primero, situado en la avenida de Alexandras, nuestra comunidad gestiona un centro social de reciente creación con el fin de aumentar la visibilidad y la accesibilidad a la gente de fuera. Además, estimamos que este edificio será el primer objetivo de la represión estatal. El centro social es una estructura abierta en la que grupos, colectivos y proyectos pueden coorganizarse con la comunidad. Al mismo tiempo, acoge nuestras asambleas, diversos eventos y las reuniones de varios colectivos con los que colaboramos, como un grupo de psicólogos conocido como Iniciativa Ψ y un grupo de arquitectos. En el centro social hay una estructura de biblioteca pública con libros de las editoriales del movimiento. Nuestro objetivo es reunir libros en varios idiomas hablados en el barrio como el árabe, el farsi, el búlgaro y el turco, entre otros, y mejorar las instalaciones del centro social.

Estructura sanitaria

Resolver los problemas de salud es una tarea común en nuestra comunidad, debido a los múltiples grupos sociales frágiles que habitan en nuestro barrio. Por esta razón, estamos conectados con centros socio-médicos. Más allá de encontrar y reunir medicamentos y material médico básico para utilizar y distribuir gratuitamente, mientras tanto intentamos cubrir los gastos médicos. Nuestro objetivo a largo plazo es crear nuestro propio centro de salud y una estructura para producir medicina natural.

La cocina social y la logística de los alimentos

Nuestro barrio está compuesto principalmente por personas que no están en condiciones de trabajar, ya sea porque son muy mayores, ya sea porque no tienen los papeles en regla, por lo que hay una gran necesidad de conseguir comida gratis. Esta necesidad se cubre de varias maneras. Nuestra fuente central es la comida que nos dan los mercados callejeros locales. Además de la distribución a los habitantes, una parte de los alimentos se utiliza para la cocina social que se realiza semanalmente. Pero esto no es suficiente. El mercado libre proporciona a la comunidad verduras y frutas, pero las necesidades de la gente van mucho más allá. Productos como el aceite, la pasta, el arroz, las legumbres deben ser encontrados de otras maneras, con la responsabilidad de la estructura logística de los alimentos y, por supuesto, cualquier recurso de productos o apoyo financiero son útiles.

Internet comunal

El acceso a Internet es muy importante para que nuestra gente se informe y utilice las herramientas digitales. Últimamente, hemos conseguido establecer Internet en casi todos los edificios de la comunidad. Nuestro objetivo es que todas las casas tengan acceso a Internet.

Las Necesidades De Los Edificios

89 años después de su construcción, los edificios de Prosfygika se enfrentan a problemas de deterioro. Muchas casas llevan años abandonadas y necesitan importantes obras de construcción, como la instalación de nuevos sistemas de alcantarillado, agua y electricidad. En algunos casos, los problemas de construcción afectan a todo el edificio o a todo el bloque de pisos. Uno de los principales problemas de gran envergadura que queremos resolver en el próximo periodo es la ausencia de toma de tierra eléctrica en la mayoría de los bloques. Además, las paredes exteriores y, sobre todo, los balcones están en mal estado y se están cayendo a pedazos, y la mayoría de los tejados necesitan impermeabilización y aislamiento. El último gran proyecto que hemos llevado a cabo ha sido la obtención de maquinaria para la limpieza de la vieja y problemática estructura de evacuación de aguas residuales. Lo conseguimos gracias a una campaña de solidaridad organizada por nuestros compañeros de Rigaer94. Aparte de esto, todavía tenemos muchas obras que realizar y la conservación es también una necesidad cotidiana. Estas son las necesidades más grandes y costosas que estamos abordando para obtener apoyo de fuentes solidarias.

Como comunidad, nos enfrentamos a una gran apuesta. Nuestra independencia del Estado y de las empresas. Sin embargo, depende de personas y proyectos más allá de nuestra comunidad, que con su solidaridad nos han ayudado a alcanzar el nivel de la comunidad que tenemos ahora, desde hace más de diez años. Y ahora, una vez más hacemos un llamamiento a las personas del movimiento internacional, a las personas con ideas progresistas, para que nos apoyen económicamente o de cualquier otra forma, incluyendo por supuesto la visita para conocer nuestro proyecto y si es posible ofrecer conocimientos técnicos y trabajo.

Por Último, Pero No Menos Importante

Nuestro barrio y sus edificios están muy arriba en la lista de objetivos de las empresas de gentrificación y del ayuntamiento de Atenas. Pero estos edificios son nuestro suelo y el refugio de nuestra comunidad, de nuestra vida y lucha. Contra todo pronóstico, tomamos la decisión de quedarnos y defender nuestro territorio y nuestra comunidad de todas las formas posibles cuando llegue la represión, y no será la primera vez que lo hagamos.

En 2016 nuestro barrio estaba bajo un asedio constante de los fascistas y la policía. Casi semanalmente, Amanecer Dorado, el mayor partido fascista de Grecia, tenía un juicio en el Tribunal Supremo adyacente. Muchos fascistas y policías antidisturbios se reunían alrededor y dentro de nuestro barrio. Nuestro objetivo entonces era romper el asedio, lo que prácticamente significaba desplazar la entrada de los fascistas en el tribunal, así como el lugar de reunión de sus partidarios. El 31 de octubre se produjo una invasión organizada de fascistas y policías dentro de nuestro barrio que tuvo como resultado la paliza y la detención de dos compañeros. Respondimos a eso con muchas horas de conflictos contra las unidades antidisturbios, con peleas de contacto físico y algunos policías heridos. Los conflictos continuaron al día siguiente en menor escala. Después de esto, el estado decidió enviar a los nazis al lado opuesto de los Tribunales Supremos rompiendo así el cerco. Nuestro logro se convirtió en nuestro faro y en un ejemplo de la forma de defender las okupas y los barrios. Siempre que sea necesario, tendremos la misma postura y llamamos a la gente a apoyar esta lucha.

Historischer, Sozialer Und Räumlicher Rahmen Der Gemeinschaft Des Besetzten Prosfygika

Der Gebäudekomplex von Prosfygika wurde 1933 gebaut, um die Flüchtlinge aus Kleinasien unterzubringen. Unter diesen Bedingungen entstand ein lebendiges Arbeiterviertel mit kommunalen Merkmalen. Die antifaschistischen Partisan:innen von 1944 nutzten Prosfygika als Zufluchtsort gegen die britische und griechische Staatsarmee. Die Schüsse sind noch immer an den Fassaden der Gebäude zu sehen, während das Denkmal der Partisan:innen am Anfang des Viertels uns täglich daran erinnert. Heute ist Prosfygika einer der größten Gebäudekomplexe im Zentrum von Athen, der noch nicht gentrifiziert und von den großen Fonds oder dem Staat ausgebeutet wurde. Es ist ein Ort mit strategischer Bedeutung, denn er liegt zwischen den beiden "Säulen" der Autorität - dem Obersten Gerichtshof auf der einen und dem Polizeipräsidium auf der anderen Seite.

Innerhalb dieses sozialräumlichen Rahmens beschlossen einige Aktivist:innen, die bereits als Hausbesetzer:innen in der Nachbarschaft lebten, sich zu organisieren. Im Jahr 2010 riefen sie die Gemeinschaft des besetzten Prosfygika ins Leben, die als zentrales politisches Entscheidungsorgan SY.KA.PRO, die Versammlung des besetzten Prosfygika, hat. Ein gemeinschaftlicher Körper für das tägliche Leben und den politischen Kampf.

Zehn Jahre später hat das Projekt eine politisch vereinigte Nachbarschaft, zahlreiche besetzte Wohnungen, autonome Gemeinschaftsstrukturen, die die Bedürfnisse von Dutzenden von Menschen abdecken, eine ständige Beteiligung an lokalen und internationalen Kämpfen und eine große revolutionäre Perspektive hervorgebracht.

Die Gemeinschaft organisiert sich auf der Grundlage von Horizontalität, Selbstorganisation, Autonomie, direkter Aktion, Gemeineigentum, sozialer und politischer Gleichheit und der Befreiung der Frauen. Auf der Grundlage dieser Werte und Methoden koexistieren und arbeiten verschiedene Nationalitäten und Religionen, verschiedene politische Organisationen und politische Auffassungen zusammen, um dem Kapitalismus, dem Staat und dem Patriarchat zu widerstehen und sie zu überwinden, indem sie das Modell des Konföderalismus anwenden, das als das Modell einer möglichen staatenlosen Gesellschaft anerkannt ist.

Wir starten diese Crowdfunding-Kampagne für alle Bedürfnisse, die ein solches Projekt hat.

Die Bedürfnisse des Kampfes, die Bedürfnisse der Strukturen und die Bedürfnisse der Infrastrukturen.

Die Bedürfnisse Des Kampfes

Als SY.KA.PRO beteiligen wir uns an den lokalen Kämpfen der anarchistischen und der breiteren radikalen Bewegung auf dem griechischen Territorium. In den letzten Jahren haben wir uns an mehreren Kämpfen für Gefangene beteiligt, wie z.B. dem Hungerstreik von Dimitris Koufontinas, bei dem unsere Mitglieder zusammen mit Dutzenden anderer Genoss:innen in massiven Interventionen verhaftet wurden. Wir stehen an der Seite der radikalen Studentenbewegung, die immer wieder versucht, Räume für Kämpfe innerhalb der Universitäten zu erobern, wobei die Beteiligung an der Besetzung der Polytechnischen Universität - einem Symbol des Widerstands gegen die Diktatur - einen Schwerpunkt bildet. Wir haben uns an vielen Antirepressionskämpfen beteiligt, um uns mit anderen Hausbesetzungen und Genoss:innen zu solidarisieren, und wir verteidigen aktiv das Exarchia-Viertel gegen Repression und Gentrifizierung.

YouTube Video - Community of Squatted Prosfygika - Local and International struggles

Darüber hinaus sind unsere Genossinnen und Genossen, von denen einer der Märtyrer Haukur Hilmarsson "Spark" ist, gereist, um die soziale Revolution der kurdischen Freiheitsbewegung in Rojava aus einer internationalistischen Perspektive zu unterstützen. Gleichzeitig schließt unsere internationalistische Perspektive und Solidarität die Aufnahme von türkischen und kurdischen revolutionären Organisationen und ihren politischen Flüchtlingen in die Strukturen der Gemeinschaft ein. Außerdem besuchen Genoss:innen aus aller Welt unsere Gemeinschaft oder organisieren sich in ihr. Natürlich schließen diese Beziehungen auch die Solidarität mit Projekten im Ausland ein, wobei eines der prominentesten Beispiele Rigaer94 in Berlin ist.

Für unsere Informationsveranstaltungen und Aktionen, für unseren Kampf auf der Straße und die Konflikte benötigen wir finanzielle Mittel, um weiterhin Plakate, Texte, Transparente erstellen und verteilen zu können, um uns mit Widerstandswerkzeugen wie Gasmasken, Helmen, Stöcken, Material für die Verbarrikadierung von Gebäuden und anderen Verteidigungsmitteln auszustatten, aber auch für Gerichtskosten.

Die Bedürfnisse Der Strukturen

Wir sehen unsere Strukturen als eine der großen Errungenschaften der Gemeinschaft an und fragen euch deshalb um finanzielle Unterstützung.

Frauencafé

Die Frauen unserer Gemeinde haben eine autonome Organisation mit eigenen Verfahren und Räumen. Ihre Ziele sind a) der Kampf gegen das Patriarchat in der Gesellschaft, aber auch in unserer Nachbarschaft, b) die Aufklärung der Menschen in der Gemeinde über die Geschlechterfrage und c) die Organisation und Unterstützung der Frauen in der Gemeinde. Das Frauencafé benötigt wirtschaftliche Unterstützung für alle Arten von Bedürfnissen, angefangen von den rechtlichen Verfahren -Prozesse und Dokumente- der Frauen bis hin zu den Straßenkämpfen und Informationsveranstaltungen.

Kinderhaus und Selbst-Bildungsstruktur

Die Kinderhaus- und Selbst-Bildungsstruktur ist eine autonome Struktur, die sich um die Bildung und Betreung der Kinder der Gemeinschaft kümmert - und nicht nur das - sie deckt auch den Bedarf der Kinder für ihre formale Schulausbildung. Lehrbücher, Schreibmaterial, Spiele, Lebensmittel und Baumaterialien für den Ausbau des Kinderhauses sind einige der regelmäßigen Bedürfnisse.

Die Struktur der kollektiven Bäckerei

Die kollektive Bäckereistruktur produziert wöchentlich Brot und Lahmajun für die Gemeinschaft, aber auch für andere Menschen, selbst organisierte offene Märkte und Genossenschaftsläden, um ein Mindesteinkommen zu erzielen. Wir sind dabei, unsere Bäckereistruktur zu modernisieren, indem wir die Infrastruktur und die Ausrüstung erneuern, um unsere Produktion zu steigern und ihre Funktionalität zu verbessern.

Das Soziale Zentrum

Im vorderen Block, in der Alexandra-Allee, betreibt unsere Gemeinschaft ein kürzlich gegründetes Soziales Zentrum, um die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit zu erhöhen. Außerdem gehen wir davon aus, dass dieses Gebäude das erste Ziel staatlicher Repressionen sein wird. Das Soziale Zentrum ist eine offene Struktur, in der Gruppen, Kollektive und Projekte gemeinsam mit der Gemeinschaft organisieren können. Gleichzeitig beherbergt es unsere Versammlungen, verschiedene Veranstaltungen und die Treffen mehrerer Kollektive, mit denen wir zusammenarbeiten, wie die Psychologengruppe Initiative Ψ und eine Gruppe von Architekt:innen. Im Sozialen Zentrum gibt es eine öffentliche Bibliothek mit Büchern von Bewegungsverlagen. Unser Ziel ist es, Bücher in mehreren in der Nachbarschaft gesprochenen Sprachen wie Arabisch, Farsi, Bulgarisch, Türkisch und anderen zu sammeln und die Einrichtungen des Sozialen Zentrums zu verbessern.

Struktur der Gesundheit

Die Lösung von Gesundheitsproblemen ist in unserer Gemeinde aufgrund der vielen gefährdeten sozialen Gruppen, die in unserer Nachbarschaft leben, eine gemeinsame Aufgabe. Aus diesem Grund sind wir mit sozialmedizinischen Zentren verbunden. Neben der Suche und Beschaffung von Medikamenten und medizinischem Grundbedarf, die wir kostenlos verteilen, versuchen wir auch, die Kosten für die medizinische Versorgung zu decken. Unser langfristiges Ziel ist es, ein eigenes Gesundheitszentrum und eine Struktur zur Herstellung von Naturmedizin zu schaffen.

Skipping, Sozialküche und die Lebensmittellogisth3k

Unsere Nachbarschaft besteht hauptsächlich aus Menschen, die nicht in der Lage sind zu arbeiten, entweder weil sie sehr alt sind oder weil sie nicht die richtigen Papiere haben. Dieser Bedarf wird auf verschiedene Weise gedeckt. Unsere wichtigste Quelle sind die kostenlosen Lebensmittel, die wir von den örtlichen Straßenmärkten erhalten. Neben der Verteilung an die Bewohner:innen wird ein Teil der Lebensmittel für die wöchentlich stattfindende Sozialküche verwendet. Aber das ist nicht genug. Der freie Markt versorgt die Gemeinde mit Gemüse und Obst, aber der Bedarf der Menschen geht noch viel weiter. Produkte wie Öl, Nudeln, Reis, Hülsenfrüchte müssen auf andere Weise beschafft werden, wobei die Lebensmittellogistikstruktur die Verantwortung trägt und natürlich jede Produktressource oder finanzielle Unterstützung hilfreich ist.

Kommunales Internet

Der Zugang zum Internet ist für unsere Leute sehr wichtig, damit sie sich informieren und digitale Werkzeuge nutzen können. In letzter Zeit ist es uns gelungen, in fast allen Häusern der Gemeinde Internet zu installieren. Unser Ziel ist es, dass jedes Haus einen Internetzugang hat.

Der Bedarf Der Gebäude

89 Jahre nach ihrer Errichtung sind die Gebäude von Prosfygika mit Problemen des Verfalls konfrontiert. Viele Häuser stehen seit Jahren leer und bedürfen umfangreicher Bauarbeiten, einschließlich neuer Abwasser-, Wasser- und Elektroinstallationen. In einigen Fällen betreffen die Bauprobleme ein ganzes Gebäude oder einen ganzen Wohnblock. Eines der größten Probleme, das wir in nächster Zeit lösen wollen, ist das Fehlen einer elektrischen Erdung in den meisten Wohnblocks. Außerdem sind die Außenwände und vor allem die Balkone in schlechtem Zustand und fallen auseinander, und die meisten Dächer müssen wasserdicht gemacht und isoliert werden. Das letzte große Projekt, das wir abgeschlossen haben, war die Anschaffung einer Maschine zur Reinigung der alten und problematischen Abwasserentsorgungsstruktur. Dies haben wir durch eine Solidaritätsaktion erreicht, die von unseren Gefährt:innen von Rigaer94 organisiert wurde. Abgesehen davon haben wir noch viele Arbeiten zu erledigen, und auch die Erhaltung ist ein tägliches Bedürfnis. Dies sind die größten und teuersten Bedürfnisse, für die wir um Unterstützung aus Solidaritätsquellen fragen.

Als Gemeinschaft stehen wir vor einer großen Aufgabe. Unsere Unabhängigkeit vom Staat und von den Unternehmen. Wir sind jedoch auf Menschen und Projekte außerhalb unserer Gemeinschaft angewiesen, deren Solidarität uns geholfen hat, das Niveau der Gemeinschaft zu erreichen, das wir jetzt, mehr als zehn Jahre nach ihrer Gründung, haben. Und nun rufen wir ein weiteres Mal Menschen aus der internationalen Bewegung auf, Menschen mit fortschrittlichen Ideen, uns finanziell oder auf irgendeine andere Weise zu unterstützen, einschließlich natürlich eines Besuchs bei uns, um unser Projekt kennen zu lernen und wenn es möglich ist, technisches Wissen und Arbeit anzubieten.

Und Nicht Zuletzt

Unser Viertel und seine Gebäude stehen ganz oben auf der Zielliste von Gentrifizierungsunternehmen und der Stadtverwaltung von Athen. Aber diese Gebäude sind unser Boden und der Schutz unserer Lebens- und Kampfgemeinschaft. Trotz aller Widrigkeiten haben wir die Entscheidung getroffen, zu bleiben und unseren Boden und unsere Gemeinschaft auf jede erdenkliche Weise zu verteidigen, wenn die Repression kommt, und es wird nicht das erste Mal sein, dass wir das tun werden.

Im Jahr 2016 wurde unser Viertel ständig von Faschisten und der Polizei belagert. Fast wöchentlich hatte die Goldene Morgenröte, die größte faschistische Partei Griechenlands, eine Gerichtsverhandlung vor dem benachbarten Obersten Gerichtshof. Eine Menge Faschisten und Bereitschaftspolizisten versammelten sich um und in unserem Viertel. Unser Ziel war es, die Belagerung zu durchbrechen, was praktisch bedeutete, den Zugang der Faschisten zum Gericht und den Treffpunkt ihrer Anhänger zu verlegen. Am 31. Oktober kam es zu einer organisierten Invasion von Faschisten und Bullen in unserem Viertel, in deren Folge zwei Genoss:innen verprügelt und verhaftet wurden. Wir antworteten darauf mit stundenlangen Konflikten gegen die Anti-Terror-Einheiten, mit Kämpfen mit Körperkontakt und einigen verletzten Bullen. Die Auseinandersetzungen wurden am nächsten Tag in geringerem Umfang fortgesetzt. Daraufhin beschloss der Staat, die Nazis auf die gegenüberliegende Seite des Obersten Gerichtshofs zu schicken und so die Belagerung zu beenden. Unsere Errungenschaft wurde zu unserem Leuchtturm und zu einem Beispiel für die Verteidigung von besetzten Häusern und Stadtvierteln. Wann immer es nötig ist, werden wir dieselbe Haltung einnehmen und wir rufen die Menschen auf, diesen Kampf zu unterstützen.

İşgal Edilen Prosfygika Topluluğunun Tarihsel, Sosyal Ve Mekansal Anlamda Bir Değerlendirmesi

Prosfygika(Mülteci-Evleri)'nin bulunduğu alan 1933 yılında Küçük Asya(Batı Anadolu)'dan gelen mültecileri barındırmak için inşa edilmiştir. Dönemin koşullarında komünal özelliklere sahip hareketli bir işçi sınıfı mahallesi ortaya çıkmıştır. 1944'ün antifaşist partizanları Prosfygika'yı İngiliz ve Yunan devletlerinin ordularına karşı bir karargah olarak kullanmışlardır. Binaların cephelerindeki kurşun izleri hala görünürken, birinci bloğun önünde yer alan gerillaların anıtı bize her gün mekanın tarihsel önemini hatırlatmaktadır. Bugün Prosfygika; Atina'nın merkezinde büyük yatırımcılar ve devlet tarafından hala soylulaştırılamamış ve sömürülememiş en büyük yapı komplekslerinden biridir. Bir yanda Yargıtay ve diğer yanda Atina Emniyet Müdürlüğü olmak üzere, otoritenin iki “ayağı” arasında yer aldığı için stratejik öneme sahip bir yerdedir.

Bu sosyo-mekansal çerçeve içinde, zaten mahallede işgalci olarak yaşayan bazı politik bireyler örgütlenmeye karar verdiler. 2010 yılında, merkezi siyasi karar alma organı olan İşgal-Edilmiş Prosfigika(Mülteci-Evleri) Toplantısında (SY.KA.PRO.) gündelik yaşama ve politik mücadeleye dair komünal bir yapı inşaa edilmesi amacıyla bu organa bağlı İşgal Edilmiş Prosfigika(Mülteci-Evleri) Topluluğu’nu kurdular.

10 yıl sonra, projemiz; işgal edilen onlarca daireyle, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayan özerk topluluk yapılarıyla, yerel ve enternasyonel mücadelelere gösterdiği sürekli katılımla ve sahip olduğu devrimci perspektifle sonucunu politik olarak bütünleşmiş bir mahalle olarak vermiştir.

Topluluk; Öz örgütlenmenin, özerkliğin, doğrudan eylemin, ortak mülkiyetin, sosyal ve politik eşitliğin, kadınların kurtuluşunun temelinde örgütlenmektedir. Bu değerler ve yöntemler üzerinde, farklı milletler ve dinler, farklı siyasi örgütler ve siyasi anlayışlar bir arada var olmakta ve gerçekleşmesi en muhtemel devletsiz bir toplum modeli olan Konfederalizm modelini uygulayarak kapitalizme, devlete ve ataerkilliğe direnip onu aşmak için birlikte çalışmaktadır.

Böyle bir projenin sahip olduğu tüm ihtiyaçlar için bu ekonomik destek kampanyasını başlatmaktayız.

Mücadelenin ihtiyaçları, yapıların ve altyapıların ihtiyaçları.

Mücadeleni̇N İHti̇Yaçlari

SY.KA.PRO olarak Yunan topraklarında anarşist hareketin ve daha geniş radikal hareketin yerel mücadelelerine katılmaktayız. Son yıllarda Dimitris Kufondinas’ın yaptığı açlık grevi gibi başka tutsaklar için de yapılan çeşitli kitlesel eylemlerde diğer yoldaşlarla beraber kolektifimizin mensuplarıda göz altına alınmıştır. Diktatörlüğe karşı direnişin sembolü olan Politeknik Üniversitesi'nin işgallerine gösterdiğimiz katılımın özünde de yer alan üniversiteler içinde sürekli mücadele alanları talep etmeye çalışan radikal öğrenci hareketinin yanında bulunmaktayız. Farklı işgal projeleriyle ve politik hareketten yoldaşlarla dayanışmak için devlet baskısına karşı gerçekleşen başka eylemlere de katılmakta ve Eksarhia mahallesini baskı, kentsel dönüşüm ve soylulaştırmaya karşı aktif olarak savunmaktayız.

YouTube Video - Community of Squatted Prosfygika - Local and International struggles

Ve dahası yoldaşlarımız; üyelerimizden “Spark(Kıvılcım)” yani Haukur Hilmarsson’un da uğruna şehit düştüğü ve “Rojava” olarak bilinen Kürt Özgürlük Hareketi'nin toplumsal devrimini enternasyonalist bir perspektifle desteklemek için seyahatler gerçekleştirmişlerdir. Aynı zamanda enternasyonalist perspektifimiz ve dayanışma anlayışımız, Türk ve Kürt devrimci örgütlerine ve onların politik sığınmacılarına topluluk yapılarında ev sahipliği yapmayı gerektirmektedir. Ayrıca, dünyanın her yerinden yoldaşlar, topluluğumuzu ziyaret etmekte veya topluluğumuz içinde örgütlenmektedir. Elbette ki bu ilişkiler, en belirgin örneği olarak Berlin'deki Rigaer94 gibi yurtdışındaki projelerle de dayanışmayı içermektedir.

Yapacağımız çeşitli etkinliklerimiz ve eylemliliklerimiz, hem sokakta, çatışmada hem de günlük zemindeki verdiğimiz mücadelede karşımıza çıkan; mahkeme masrafları,binalarımızın koşullarının iyileştirilmesi aynı zamanda pankart,afiş ve siyasi metin gibi politik çalışmalarımızın üretimine devam edebilmek için bu ekonomik destek çağrısını sizlere ulaştırmaktayız.

Ayrıca sopalar, kasklar, gaz maskeleri gibi direniş ekipmanlarıyla tamamen donanabilmemiz için de bu talepte bulunmaktayız.

Yapilarin İHti̇Yaçlari

Yapılarımızı topluluğun büyük başarıları arasında görmekteyiz, bu yüzden tarafınızdan ekonomik destek talep etmekteyiz.

Kadın Kafesi Yapısı

Topluluğumuzun kadınları, kendi yöntemleri ve alanları olan özerk bir örgütlenmeye sahiptir. Hedefleri;

  1. toplumda olduğu kadar mahallemizde de ataerkiye karşı mücadele etmektir
  2. toplumdaki insanları toplumsal cinsiyet konusunda eğitmektir
  3. topluluğun kadınlarını örgütlemek ve desteklemektir.

Sokaklardaki mücadelelerden ve hukuksal süreçlerinden (mahkeme masrafları ve kimlik-kağıt sorunları vs) etkinliklerdeki görünürlüklerine kadar her türlü ihtiyaç için Kadın Kafesi ekonomik desteğe gerek duymaktadır.

Çocuk Derneği ve Öz Eğitim Yapısı

Çocuk derneği ve öz eğitim yapısı, sadece topluluk çocuklarının eğitim ve eğlendirici faaliyetlerini üstlenen değil aynı zamanda örgün eğitimleri için çocukların ihtiyaçlarını karşılayan özerk bir yapıdır. Defter, kitap, görsel malzemeler, oyunlar, gıda malzemeleri gibi sürekli ihtiyaçlarla beraber aynı zamanda dönemlik barınma ihtiyaçlarının giderildiği binanın koşulların iyileştirilmesi için bazı inşaat malzemeleri yapının ihtiyaçlarıdır.

Kolektif Fırın Yapısı

Kolektif Fırın yapısı asgari bir düzeyde gelir elde etmek için hem topluluk dışındaki insanlara, hem işbirliği içinde bulunulan kooparetiflere ve öz örgütlenen pazarlara hem de topluluk içinde bulunan insanlara haftalık olarak ekmek ve lahmacun üretimi yapmaktadır. Üretimimizi artırmak ve fonksiyonelliğini yükseltmek için yeni makinalar ve aletler edinerek ve fırının bulunduğu alanı yenileyerek fırın yapımızı iyileştirme sürecindeyiz.

Sosyal Merkez

Alexandras caddesi üzerinde bulunan birinci blokta, topluluğumuz halka görünürlüğü ve erişilebilirliği artırmak için yakın zamanda açılmış bir sosyal merkez işletmektedir. Aynı zamanda bu binanın devlet saldırısı durumunda ilk hedef olacağını tahmin etmekteyiz. Sosyal merkez; grupların, kolektiflerin ve projelerin toplulukla birlikte örgütlenebileceği açık bir yapıdır. Aynı zamanda Ψ insiyatifi olarak bilinen bir psikolog grubu, bir mimar grubu gibi işbirliği içinde olduğumuz farklı kolektiflerin çeşitli etkinliklerine ve toplantılarına ev sahipliği yapmaktadır. Sosyal merkezde, politik hareketin yayıncılarının kitaplarının bulunduğu bir Halk Kütüphanesi yapısı bulunmaktadır. Hedefimiz mahallede konuşulan Arapça, Farsça, Bulgarca, Türkçe gibi birçok dilde kitap toplamak ve sosyal merkezin olanaklarını geliştirmektir.

Sağlık Yapısı

Mahallemizde yaşayan çok sayıda hassas sosyal grup nedeniyle, sağlık sorunlarını çözmek topluluğun gündelik hayatının bir parçasıdır. Bu nedenle sosyal kliniklerle bağlantılar kurmaktayız. İlaç ve temel tıbbi malzemelerinin ücretsiz dağıtımının ve kullanımının ötesinde çoğu zaman ihtiyaç sahiplerinin tıbbi giderlerini karşılamaya çalışıyoruz. Uzun vadeli hedefimiz kendi sağlık merkezimizi açarak doğal ilaç ve tıbbi malzeme üretecek bir yapı oluşturmaktır.

Toplama, Kolektif Yemek ve Gıda Lojistiği

Mahallemiz çoğunlukla, ya çok yaşlı oldukları için ya da evrakları tam olmadığı için çalışamayacak durumda olan insanlardan oluşmaktadır, bu nedenle ücretsiz gıda malzemelerine olan ihtiyacımız üst düzeydedir. Bu ihtiyaç farklı şekillerde karşılanmaktadır. Ana kaynağımız, mahalle pazarlarında esnaflardan verilen gıda malzemeleridir. Malzemelerin sadece mahalle sakinlerinin arasındaki paylaşımından öte, gelen malzemenin bir kısmı haftalık olarak gerçekleşen toplu yemek için de kullanılmaktadır. Mahalle pazarlarının topluluğa sağladıkları sebzeler ve meyveler, topluluk insanlarının ihtiyaçlarının bir kısmını karşılarken bu tam olarak yeterli olmamaktadır. Yağ, makarna, pirinç, bakliyat gibi ürünler, gıda lojistik yapısının sorumluluğu altında farklı şekillerde sağlanmaktadır. Elbette ki gıda malzemeleri yardımı veya herhangi bir ekonomik desteğin bizim için anlamı çok büyüktür.

Kolektif İnternet Yapısı

İnternete erişimimiz haberleşme ve mücadeleyi yayma açısından bizim için çok önemlidir.Yakın zamanda, topluluğun hemen hemen her binasında internet altyapısını kurmayı başardık. Hedefimiz her evin internete erişime sahip olmasıdır.

Bi̇Nalarin İHti̇Yaçlari

Prosfygika'nın binaları inşa edildikten 89 yıl sonra pek çok farklı sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Birçok ev yıllardır terk edilmiş durumda ve bu evler; kanalizasyon, su ve elektrik tesisatı dahil olmak üzere büyük inşaat işlerine ihtiyaç duymaktadır. Bazı durumlarda, söz konusu inşaat sorunları bütün bir binayı veya binanın bulunduğu bloğu ilgilendirmektedir. Önümüzdeki dönemde çözülmesini istediğimiz önemli sorunlardan biri de çoğu blokta elektrik topraklamasının olmaması durumudur. Buna ek olarak, dış duvarlar ve özellikle balkonlar kötü durumda, dökülmekte ve çatıların çoğu su yalıtımına ihtiyaç duymaktadır.

Bitirdiğimiz son büyük proje, eski ve sorunlu kanalizasyon şebekesini temizlemek için bir makine elde etmekti. Bunu Rigaer94'lü yoldaşlarımız tarafından kararlaştırılan bir dayanışma kampanyasıyla başarmış olduk. Bunun dışında daha tamir edecek çok şeyimiz var ve tamirat topluluğun günlük hayatının bir parçasıdır. Dayanışmayla yanımızda duranlardan ettiğimiz talep, bu en büyük ve en pahalı giderlerimizin karşılanması konusunda ekonomik olarak destek göstermeleridir.

Topluluk olarak büyük bir bahis ile karşı karşıya bulunmaktayız. Söz konusu olan devletten ve şirketlerden kazanacağımız bağımsızlığımızdır. Bunu başarmamız bunca yıldır topluluğumuzun çevresindeki insanlardan gösterilen dayanışmaya bağlıdır. Başlangıcından bu yana on yıldan fazla bir süredir, topluluk seviyesine ulaşmamıza yardımcı olan bu dayanışmayı bir kez daha, enternasyonalist hareketten ve ilerici fikirlere sahip olan insanlardan talep etmekteyiz.

Elbette ki sizi; farklı şekillerde finansal olarak bizi desteklemek için olduğu kadar aynı zamanda projemizi tanımak için bizi ziyaret ederek sahip olduğunuz teknik bilgiyi paylaşmaya ve emek vermeye de davet etmekteyiz!

Sonuncusu Ama Bi̇R O Kadar Da Önemli̇Si̇

Mahallemiz ve binaları kentsel dönüşüm şirketlerinin ve Atina belediyesinin hedef listesinde çok üst sıralarda yer almaktadır. Ancak yaşam ve mücadelemizin topluluğu bu binalarda barınıyor ve zemini buluyor. Her şeye rağmen, baskı geldiğinde zeminimizi ve topluluğumuzu mümkün olan her şekilde savunmaya karar verdik ve bunu ilk defa da yapmayacağız.

Mahallemiz ve binaları kentsel dönüşüm şirketlerinin ve Atina belediyesinin hedef listesinde çok üst sıralarda yer almaktadır. Ancak bu yapılar yaşam ve mücadele topluluğumuzun zemini oluşturmaktadır. Her koşulda, baskı günleri geldiğinde zeminimizi ve topluluğumuzu mümkün olan her şekilde savunmaya karar verdik ve bunu ilk defa da yapıyor olmayacağız.

2016'da mahallemiz faşistlerin ve polisin sürekli ablukası altındaydı. Yunanistan'ın en büyük faşist partisi olan Altın Şafak’ın, neredeyse haftalık olarak, yan tarafımızda bulunan Yargıtay'da bir davası görülmekteydi. Mahallemizin çevresinde ve içinde çok sayıda faşist ve çevik kuvvet polisi toplanmaktaydı. O zamanki hedefimiz, ablukayı dağıtmak ve fiilen faşistlerin ve artıklarının mahkemeye giriş için toplandığı yerin yargıtayın diğer tarafına taşınmasını sağlamaktı. 31 Ekim'de mahallemizde faşistlerin ve polislerin örgütlü bir işgali gerçekleşti ve bunun sonucunda iki yoldaşımız işkenceyle göz altına alındı. Çeviklerle saatlerce süren çatışmalarla, vücut vücuda verilen savaşın sonucunda yaralanan bir kaç polisle verdik cevabımızı. Ertesi gün daha düşük seviyede de olsa devam eden çatışmalardan kaynaklı devlet, mahalledeki ablukayı kaldırarak nazileri ve artıklarını girişi yargıtay'ın diğer tarafında bulunan bir salona taşımaya karar verdi.

Bu başarımız hem yolumuzu aydınlattı hem de işgal evlerini ve mahallelerimizi savunmanın bir örneği oldu. Gerektiğinde aynı duruşu sergileyeceğiz ve halkımızı bu mücadeleye destek olmaya çağırıyoruz.

Resistance of Communıty of Squatted Prosfygika in 2016 - Against cops and fascists

- Resistance is Life

- In the Squatted Neighborhoods we are creating the Communities of the Future.

- La resistència és la vida

- En els Barris Okupats que estem creant les Comunitats del Futur.

- La résistance, c'est la vie

- Dans les quartiers squattés, nous créons les communautés du futur.

-La resistenza è vita

- Nei quartieri occupati, costruiamo le comunità del futuro.

- Η Αντίσταση είναι Ζωή

- Στις κατειλημμένες γειτονιές χτίζονται οι κοινότητες του μέλλοντος

- La resistencia es la vida

- En los Barrios Okupados estamos creando las Comunidades del Futuro.

- Widerstand ist Leben

- In den besetzten Stadtvierteln schaffen wir die Gemeinschaften der Zukunft.

- Direnmek Hayattır!

- İşgal Edilen Mahallelerde Geleceğin Toplumunu Örüyoruz!

102 % of € 5500

€ 5650 reached in total

-228 days left