Konfront

Konfront


Revolutionær Feministisk Antifacistisk
Coming on November 17th, 2018

Hvad?

What?

Danmark har i flere år været uden en samlende medieplatform for den radikale udenomsparlamentariske venstrefløj. Det vil vi ændre på. De sidste to år har en lille kerne af aktivister arbejdet benhårdt på at brainstorme, designe, udvikle og diskutere sig frem til den medieplatform, vi kalder Konfront.

For the past several years, Denmark has been without a unifying media platform for the radical, extra-parliamentary left. We are going to change this. During the last two years a small group of activists have worked hard on brainstorming, designing, developing and discussing the new media platform we call Konfront.

Konfront bliver vores bevægelses eget medie, som foregår på vores egne præmisser, hvor vi selv definerer vores egen dagsorden og ikke er afhængige af det, der optager det etablerede mediebillede. Konfront bliver en platform for organisering med udgangspunkt i de mange områder, hvor vi er enige; der er meget mere, der samler os, end der adskiller os. Konfront bliver en medieplatform til formidling af vores aktiviteter, tanker, organisering, analyser, debat og kommentarer, hvor der er plads til vidensdeling, erfaringsudveksling og konstruktiv kritik med tilbud om hjælp til refleksion, uddannelse og udvikling.

Konfront will be our movement’s own media. We will work on our own premises, define our own agenda and not be dependent on what the established media focuses on. Konfront will be a platform for organizing based on the many areas where we agree; there is more connecting us than dividing us. Konfront will be a media platform for sharing our activities, thoughts, ways of organizing, analyses, debates and commentaries and a place and space for the sharing of knowledge, the exchange of experiences and constructive criticism aimed at offering guidance in further reflections, education and development.Indholdet af Konfront skal bestå af reportager, debat, mening, det sker, lancering af nye projekter, historiske blik, kalender osv. og formidles gennem video, podcasts, artikler, foto, tegning mv. Der skal være billeder af undergrundskoncerter og queer performances, anmeldelser af bøger og folkekøkkener, analyser af nye politiske strømninger og stof-problemer på Vesterbro, kritiske reportager fra det københavnske natteliv, guides til at være en god allieret og til at starte studiegrupper, invitationer til demonstrationer, fester og samarbejde om nye projekter, samt tekniske vejledninger til, hvordan man selv producerer indhold. Konfront er ikke kun et outlet for kreativitet og netværk men også et arnested for det.

Konfront’s content will consist of reports, debate, opinion pieces, current events, the launching of new projects, historical context, calendars and much more, and will be conveyed through video, articles, podcasts, articles, images, illustrations and more. There will be galleries of underground concerts and queer performances, reviews of books and community kitchens, analyses of new political currents and drug issues at Vesterbro, critical night life reports, guides for being a good ally and on how to start study circles, invitations to demonstrations, parties and collaborating on new projects, and technical guides for how to produce content. Konfront is not just an outlet for creativity, but a breeding ground for it.

Vi tror og håber på, at mange vil bidrage til at gøre Konfront til et samlingssted for mobiliseringen af en progressiv modkultur som et alternativ til kommercielle medier og undertrykkende strukturer. Vi vil en bedre verden, ikke i morgen men i dag. Støt med det du kan og hjælp os med at hjælpe dig i vores fælles kamp.

We believe and hope that many will contribute to making Konfront a unifying force for the mobilization of a progressive counter culture, and as an alternative to commercial media and oppressive structures. We want a better world, not tomorrow but today. Please support us with what you can, and help us all help each other in our common struggle.

Vores mål

Our goal

€1.500 til hosting, support og drift

Hvis vi får mere end €1500:

Primary goal: €1500 for hosting, support and maintenance.

If we get more than €1500:

  • €2170: Transport
  • €2840: Oversættelse/ tolkning
  • €3640: Lydsudstyr til podcast
  • €4810: Videoudstyr
  • €2170: Transportation
  • €2840: Translation and interpretation
  • €3640: Sound equipment for podcast production
  • €4810: Video equipment

Skulle vi indsamle endnu flere midler, vil de blive brugt til yderligere at videreudvikle Konfront, så det kan blive en platform for alt det, vi kan ønske os som bevægelse.

If we raise further funds they will be channelled towards furthering developing Konfront, so it can be a platform for all we are envisioning as a movement.Følg os

Follow us

Konfront vil fortsat være i rivende udvikling, og vi arbejder konstant på at forbedre siden og komme med updates frem til launch. Følg os på vores sociale medie-platforme og fra den 17. november på Konfront.dk

Konfront will be in continuous development and we are constantly working on improving the site and giving updates in this month leading up to our launch and after. Follow us on our social media platforms and from on Konfront.dk123% of €1500

€ 1847 reached in total

-2039 days left


Choose the amount you wish to donate

A credit card donation will only be transferred if the campaign reaches the goal in time.