Καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης για αποστολή στις σεισμόπληκτες περιοχές στην Τουρκία

## FULLΣας καλούμε να στηρίξετε οικονομικά την αποστολή μας στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας, και συγκεκριμένα στην πόλη της Αντιόχειας. Σκοπός μας είναι να παραμείνουμε εκεί 9 μέρες και να βοηθήσουμε στην οικοδόμηση οικισμών για τα πληγέντα άτομα, σε συνεργασία με συντρόφους και οργανώσεις από την περιοχή.

Μετά από μια διερευνητική αποστολή που κάναμε στα μέσα Φεβρουαρίου ( https://www.rednblack.gr/stiles/aliefsame/apostoli-allilengyis-stin-antiocheia/ ) είμαστε πλέον σε θέση να επιστρέψουμε γνωρίζοντας τι ανάγκες έχουν οι άνθρωποι εκεί και σε τι μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Σας ζητάμε την οικονομική στήριξη τόσο για την μερική κάλυψη του κόστους μεταφορών όσο και για την αγορά απαραίτητου εξοπλισμού για τη διαμονή μας εκεί καθώς και για την αγορά, από την Τουρκία, εργαλείων τα οποία θα μας βοηθήσουν στην εργασία που θα κάνουμε. Η κύρια απασχολία μας εκεί θα είναι η βοήθεια στην οικοδόμηση οικισμών με container μέσα στα οποία θα μπορέσουν προσωρινά να διαβιώσουν τα πληγέντα άτομα.

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας.


114% of €5000

€ 5750 reached in total

-485 days left